Vytis Valatka. Banalokas liepų pasaulis...
Banalokas liepų pasaulis-
Praeities aromatas skvarbus,
Siluetas įkalintos saulės,
Žemės dulkėn atklydęs dangus,

Piruetas suskilusios saulės,
Pažadų aromatas skvarbus,
Banalokas liepų pasaulis,-
Žieduose pašarvotas dangus.


Kategorijos:

0 komentarai