Švč. Jėzaus Širdies Iškilmės Vakarinės valandos (Mišparų) Himnas

Šandien švenčiama Švenčiausios Jėzaus Širdies iškilmė. Tai ypatinga šventė. Juk Švč. Jėzaus Širdis - tai tas šaltinis, iš kurio teka ir mums dovanojama amžinoji Meilė ir Malonė. Visa šios šventės esmė lakoniškai ir santūriai sudėta į himną, kuris giedamas šios iškilmės Vakarinės valandos (Mišparų) metu. 

Štai kaip pasipūtęs ir siautėjantis
Mūsų nuodėmių pulkas
Sužeidė nekaltąją Širdį Dievo,
Kuris To nenusipelnė.

Kario mestą ietį
Mūsų nuodėmės nukreipia,
Ir pragaištingos ieties geležį
Mirtinas nusikaltimas užaštrina.

Iš suplėšytos Širdies Bažnyčia,
Sutuokta su Kristumi, gimsta;
Šie vartai šone esančios Arkos
Yra įstatyti tautos išganymui.

Iš jų teka amžinoji malonė
Tarytum septyniasrovė upė,
Kad ten purvinas stulas
Avinėlio kraujyje išplautume.

Gėdinga sugrįžti prie nusikaltimų,
Kurie palaimintąją Širdį plėšytų,
Tačiau siekime širdimis
Liepsnų – meilės liudytojų.

Jėzau, lai tau būna šlovė,
Kuris iš Širdies lieji malonę,
Su Tėvu ir Dvasia maitintoja
Per amžius amžinuosius. Amen.

Vertė Vytis Valatka

Visus 
Švč. Jėzaus Širdies Iškilmės Mišparų lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.


Kategorijos:

0 komentarai