Prancūzijoje suspenduotas masonų ložei priklausantis kunigas

Kunigas Pascalis Vesinas, Megève (Aukštutinė Savoja, Prancūzija) parapijos klebonas, buvo suspenduotas Annecy vyskupo Yves Boivineau sprendimu, dėl jo „aktyvaus dalyvavimo“ masonų ložėje. Šis sprendimas buvo priimtas „Romos prašymu“, - praneša prancūzų dienraštis „Le Figaro“. Jis lieka kunigu, bet jam draudžiama „vykdyti kunigiškas pareigas“ laikotarpiu nuo 6 iki 12 mėnesių.

Kun. Vesinas „yra Prancūzijos Didžiojo Oriento ložės narys nuo 2001 m.", - sakoma vyskupijos pareiškime. „Informuotas 2010 m. anoniminiu laišku, vyskupas paprašė kunigo paneigti šią žinią. Sumišęs, 2011 metais jis paprašė kun. Vesino palikti frankmasonus ir vykdyti savo kunigišką tarnystę. Interesantas pareiškė, kad renkasi „absoliučią sąžinės laisvę", kaip sakoma pašventimo į masonus formulėje, ir išreiškė ketinimą gyventi dvigubą narystę", – rašoma vyskupijos komunikate.

Annecy vyskupas Yves Boivineau toliau tęsė dialogą, „kad kunigas galėtų grįžti į savo poziciją“, įspėdamas interesantą apie bausmės „aiškumą“. Kun. Vesinas nusprendė likti masonu. Kovą Tikėjimo mokymo kongregacija pareikalavo, kad kunigas pasitrauktų. Trys Annecy vyskupijos kunigų tarybos nariai susitiko su kun. Vesinu, kuris pakartojo savo norą likti masonu.

Vyskupas pranešė jam apie pasirinkimo pasekmes. „Durys nėra uždarytos“, - pažymi vyskupija, kuri užtikrina, kad „bausmė yra vaistas, kad įvyktų atstatymas.“ „Gailestingumas yra suderinamas su tiesa", - teigiama vyskupijos pareiškime.

Generalinis vyskupijos vikaras atlikinės apeigas Megève parapijoje ir paaiškins vyskupo sprendimą parapijiečiams, žiniasklaidai teigė vyskupijos atstovas spaudai.

Tokio griežto nuosprendžio motyvai lengvai paaiškinami. Dar 1913 metų vasario 23 d. „The New York Times“ rašė: „Didžiojo Oriento (vyriausioji masonų ložė Prancūzijoje) tikslas yra sunaikinti kiekvieną religiją, o pirmiausia sutriuškinti Katalikų Bažnyčią Prancūzijoje.“  

Popiežius Klemensas XII savo 1738 m. dekrete In eminenti apostolatus specula, kuriame pasmerkiamos masonų idėjos sako, kad masonerija ir kitos panašios slaptos organizacijos yra didelis pavojus kiekvienos valstybės saugumui ir piliečių gerovei. Popiežius Leonas XIII 1890 m. enciklikoje Ab Apostolici paaiškina: „Masonerijos apsisprendimas sugriauti religinę ir politinę santvarką, užaugusią krikščionybės prieglobstyje ir ją pakeisti nauja santvarka pagal masonų mintį ir principus yra pagrindinis masonerijos tikslas”. Iki pat 1983 m. Katalikų Bažnyčios teisynas numatė automatišką kataliko tapusiu masonu ekskomuniką. 1983 m. pasirodė Declaratio de associationibus massonici, kurią parengė Tikėjimo mokymo kongregacija vadovaujama Josepho Ratzingerio. Deklaracijoje pažymima, kad katalikas priklausantis masonų organizacijoms yra sunkios nuodėmės būklėje ir negali imti komunijos.

Šaltinis: www.ekspertai.eu

Kategorijos:

0 komentarai