Popiežius Pranciškus. Sugedimas labai kenkia Bažnyčiai

Nusidėjėliai, sugedusieji ir šventieji: šiuos tris krikščionio elgsenos tipus išskyrė Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namuose aukotų Mišių homilijoje. Popiežius sakė, kad apie nusidėjėlius nereikia daug kalbėti, nes visi jais esame. O jei kas nesijaučia, jam reikėtų „apsilankyti pas dvasios mediką, nes kažkas negerai“. 

Šiandienos Evangelijos palyginimas kalba apie kitą tipą: tų, kurie nori tapti vynuogyno šeimininkais ir praranda ryšį su Šeimininku. „Palaipsniui jie suklupo autonomiškame santykyje su Dievu: „Mums nereikia šio Šeimininko, tegu jis mūsų netrukdo”. Jie buvo nusidėjėliai kaip mes visi, tačiau nužengė toliau, lyg būtų įsitvirtinę nuodėmėje: jiems nereikia Dievo! Tačiau jų širdyje užkoduotas santykis su Dievu. Ir kadangi jie negali to paneigti, susikuria specialų dievą: jie patys yra dievas. Tokie yra sugedę”, - sakė Popiežius.

„Taip pradėjo Judas: iš šykštaus nusidėjėlio nuslydo į sugedimą. Tai pavojingas autonomijos kelias: sugedusieji yra didieji užuomaršos, pamiršę meilę, su kuria Viešpats užveisė vynuogyną, sukūrė juos! Jie nutraukė ryšį su šia meile! Jie ima garbinti save pačius. Kiek blogio sukelia sugedusieji krikščioniškose bendruomenėse! Viešpats teneleidžia mums nuslysti į šį sugedimo kelią“. 

Popiežius kalbėjo apie šventuosius, primindamas, kad šiandien minimos popiežiaus Jono XXIII mirties metinės, kuris yra šventumo pavyzdys. Šiandienos Evangelijoje šventieji tai tie, kurie eina paimti „nuomos dalies“. Jie žino, kas jų laukia, tačiau turi tai įvykdyti ir atlieka savo pareigą. 

„Kaip kad sugedusieji sukelia daug blogio Bažnyčiai, šventieji atneša daug gėrio. Prašykime šiandien Viešpaties malonės jaustis nusidėjėliais, tikrais nusidėjėliais [...] - dėl to, to ir to, konkrečiai, su konkrečiomis nuodėmėmis. Malonės netapti sugedusiais: nusidėjėliais taip, sugedusiais ne! Ir malonės eiti šventumo keliu”.


Kategorijos:

0 komentarai