Popiežius Pranciškus. Įveikime savanaudiškumus

Krikščioniui Jėzus yra „viskas“, ir iš čia kyla jo didžiadvasiškumas. Tai pabrėžė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto Mišiose, aukotose Šv. Mortos namuose. Mišiose dalyvavo ir Manilos arkivyskupas kardinolas Luis Antonio Tagle. 

Homilijoje Popiežius atkreipė dėmesį, kad Jėzaus teisingumas yra kitoks nei Rašto aiškintojų teisingumas, nei „akis už akį, dantis už dantį“ taisyklė. „Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį“. Šventasis Tėvas susitelkė tie šiais trikdančiais žodžiais, kuriuos Jėzus ištarė savo mokiniams. Popiežius pastebėjo, kad pamokymas atsukti skruostą tapo „tradicine proga pasijuokti iš krikščionių“. Jis sakė, kad gyvenime „įprasta logika“ mus moko, kad „turime kovoti, ginti savo vietą ir jei mums kas suduoda per veidą, mes turime atsilyginti dvigubai, ir taip apsiginti“. Popiežius paminėjo, kad „kai patariu tėvams, norintiems pabarti savo vaikus, sakau: niekuomet nesuduokite per skruostą, nes skruostas - tai orumas“. 

„O Jėzus tęsia dar toliau – ne tik kad reikia atsukti kitą skruostą, tačiau dar ir atiduoti apsiaustą. Teisingumas, kurį Jėzus skelbia – visiškai kitoks. Tai galime suprasti skaitydami Šv. Pauliaus žodžius, kai jis kalba apie krikščionis, kaip žmones, kurie „kai nieko neturi – turi viską“. Taigi krikščionio saugumas ir yra būtent čia. „Krikščionis tai toks žmogus, kuris praplečia savo širdį didžiadvasiškumu, nes turi „viską“ – Jėzų Kristų. Kiti dalykai yra „niekas“. Yra geri, reikalingi, tačiau atėjus metui pasirinkti, visuomet renkasi „viską“, su kantrumu, krikščionio kantrumu; tuo ir pasižymi Jėzaus mokiniai: kantrumu ir didžiadvasiškumu“, - sakė Popiežius. 

„Taip gyventi nėra lengva, nes tau iš tikrųjų suduoda antausius, ar ne? suduoda, ir į abu skruostus. Tačiau jei krikščionis kantrus, didžiadvasiškas: praplečia savo širdį. O kai sutinkame tuos krikščionis, kurių širdis susitraukusi, išdžiūvusi... tai nėra krikščionybė: tai egoizmas, apsimetęs krikščionybe. Tikras krikščionis žino, kaip išspręsti šį dvilypį prieštaravimą, šią įtampą tarp „visko“ ir „nieko“, kaip Jėzus mums sakė: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta“. Dievo karalystė yra „viskas“, kita yra antraeilis dalykas, ne pagrindinis. Visos krikščionių klaidos, visos Bažnyčios klaidos, visos mūsų klaidos gimsta tuomet, kai sakome „niekui“, kad yra „viskas“, ir „viskam“, kad, et, atrodo, kad tai nesvarbu... Sekti Jėzų nėra lengva, nėra lengva. Tačiau nėra ir sunku, nes meilės kelyje Viešpats taip veikia, kad mes galėtume eiti į priekį, pats Viešpats praplečia mūsų širdį“, - sakė Popiežius Pranciškus.


Kategorijos:

0 komentarai