Popiežius Pranciškus: Esame krikščionys neatsitiktinai

Esame krikščionys ne atsitiktinai. Kvietimas būti krikščioniu yra meilės kvietimas. Tai kvietimas būti Dievo vaikais. Tai kalbėjo „Papa Frančesko“, kaip jį vadina itališkai, antradienio ryto Mišiose. Komentuodamas Mišių skaitinį apie Dievo pažadą Abramui ir jo reikšmę krikščionims dabar, ypač tą vietą, kurioje pasakojamas vaidas dėl žemės tarp Abramo ir Loto, Šventasis Tėvas sakė, kad tai jam primena neramumuose skendintį Artimųjų Rytų regioną. „Kai skaitau šiuos žodžius, prisimenu Artimuosius Rytus ir labai karštai prašau Viešpatį, kad suteiktų visiems išminties, kad daugiau nesiginčytume. Vardan taikos susitarkime: Aš eisiu čia, tu eisi ten“. 


Abramo nueitas gyvenimo kelias yra taip pat pavyzdys mums, mūsų gyvenimo keliui, - tęsė homilijoje Šventasis Tėvas, minėdamas Abramo kvietimą ir žmogaus sukūrimą. Popiežius atkreipė dėmesį, kad Dievas su mumis visuomet kalba vienaskaita, nes sukūrė mus pagal savo atvaizdą ir panašumą. Taip pat pokalbyje su Abramu Dievas kalba vienaskaita. Pradžios knygoje pasakojama, kad Dievas sukūrė žvaigždes, Dievas sukūrė augalus, sukūrė gyvulius, sukūrė daug jų, tačiau žmogų sukūrė vieną ir su juo kalbasi vienaskaita. Jis Abramui patikėjo pažadą ir pakvietė išvykti iš savo krašto, išeiti. Tai pat kviesdamas mus, krikščionis, Dievas kreipiasi vienaskaita: nei vienas iš mūsų nesame krikščioniu atsitiktinai. Nei vienas! 

Dievas mus lydi. Jis mus šaukia vardu. Dievas pažada palikuonis. Tai tam tikra krikščionio garantija. Tai neatsitiktinumas, o kvietimas. Tai kvietimas žengti pirmyn. Tai meilės ir draugystės kvietimas. Tai kvietimas būti Dievo vaikais, būti Jėzaus broliais ir būti vaisingais perduodant šį kvietimą kitiems, tampant Dievo kvietimo įrankiais. Žinoma, yra daug problemų, jų – begalės! Kaip ir aibės sunkių momentų. Jėzus su tuo susidūrė. Tačiau visuomet būdamas tikras: „Viešpats mane pašaukė“. „Viešpats yra su manimi“, „Viešpats man pažadėjo“.

Vieni sakys, „Tėve, juk aš nusidėjėlis“. Visi mes – nusidėjėliai. Mes tai gerai žinom. Tačiau bėda kita: kad ir būdami nusidėjėliai, turime eiti su Viešpačiu, eiti pasitikėdami Jo duotu pažadu, t.y. kad būsime vaisingi. Šią žinią turime perduoti: jog Viešpats yra su mumis, jog Jis mus išrinko ir mūsų niekuomet nepalieka vienų, Jis mūsų neapleidžia, niekuomet. Šis krikščionio tikrumas mums bus į gera. Viešpats visiems mums tesuteikia norą žengti į priekį nepaisant visų kliūčių taip, kaip Abramas; eiti į priekį, būnant tikriems, kad Jis mane pašaukė, kad pažadėjo daug gražių dalykų, kad yra su manimi. 

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai