Popiežius Pranciškus. Atmeskime stabus

Ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją (Mk 12,18-27) apie Jėzaus atsakymą Rašto aiškintojui, klausiančiam koks įsakymas yra visų svarbiausias, popiežius Pranciškus kalbėjo apie mūsų tykantį stabmeldystės pavojų.

Kai prie Jėzaus prisiartinęs Rašto aiškintojas paklausė „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“, jo ketinimai ko gero nebuvo nekalti. Tai turbūt irgi buvo bandymas paspęsti Jėzui pinkles. Į klausimą Jėzus atsako Biblijos citata: „Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats“, mylėk Dievą ir artimą. Klausiantysis pritarė Jėzui, kad iš tiesų Dievo ir artimo meilės įsakymai yra svarbiausi. Pokalbis baigiasi Jėzaus žodžiais: „Tu netoli nuo Dievo karalystės“. 

Žodžiais „tu netoli“, Jėzus Rašto aiškintojui nori pasakyti: tu puikiai išmanai teoriją, bet norint pasiekti Dievo Karalystę reikia įveikti dar vieną atstumą, reikia meilės įsakymą paversti darbais. Tikėjimo į Dievą išpažinimas turi virsti gyvenimo keliu. Taip pat negalima sakyti „Dievas yra vienintelis Viešpats“, o gyventi taip tarsi jis nebūtų vienintelis Dievas mūsų gyvenime. Mūsų tyko stabmeldystės pavojus. Esame gundomi tikėti ne tik Dievu ir bet ir pasaulio dvasia, kliautis tuo, ką ji siūlo. 

Ištikimybė Dievui reikalauja atmesti stabus - sakė popiežius Pranciškus. Turime juos surasti pasislėpusius mūsų asmenybėje, mūsų gyvenimo būde, ir išvaryti laukan. Apaštalas Jokūbas sako, jog jei kas yra pasaulio draugas, tas negali būti Dievo draugas. Pasaulio draugus jis vadina „svetimautojais“. Kodėl svetimautojais? Dėl to, kad tas, kas stabmeldiškai tarnauja pasauliui, tas nėra ištikimas Dievui. Kelias, kuris veda į Dievo Karalystę, panašus į ištikimą santuokinę meilę.


Kategorijos:

0 komentarai