III-ojo Sekmadienio po Sekminių Įžangos giesmė

Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, Viešpatie, kadangi vienišas ir vargšas esu; pamatyk mano žemumą ir manąjį vargą, ir atleisk visas mano nuodėmes, mano Dieve. Ps. Į tave, Viešpatie, pakėliau savąją sielą; mano Dieve, tavimi pasitikiu; lai nerausiu iš gėdos (Ps. 24, 16. 18.1 – 2).

Vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.


Kategorijos:

0 komentarai