II-ojo Sekmadienio po Sekminių Įžangos giesmė
Viešpats tapo mano gynėju ir išvedė mane į platumas; išganė mane, kadangi manęs panorėjo. Ps. Mylėsiu tave, Viešpatie, mano tvirtybe; Viešpats mano atrama, ir mano prieglobstis, ir mano išlaisvintojas. (Ps. 17)

Vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia


Kategorijos:

0 komentarai