Dom Gueranger. Šventosios Mišios ir ceremonijos: Gradualas

Tarp epistolos ir Evangelijos yra Gradualas. Jis susideda iš respon- soriumo [lot. responsum – atsakymas] ir jo versiculum [lot. – eilutė]. Anksčiau visas responsoriumas buvo kartojamas tiek prieš versiculum, tiek po jos – taip kaip dabar daroma trumpųjų responsoriumų atveju. Tik responsoriumas buvo ypač turtingas natomis. Gradualas yra ti- krai melodingiausia vieta visoje liturgijoje ir, norint jį atlikti, reikalin- ga didelė patirtis. Niekada nebūdavo leidžiama jo giedoti daugiau nei dviems atlikėjams. Ruošdamiesi jį giedoti, jie eidavo į amboną – tam tikra marmurinę sakyklą Bažnyčioje. Būtent dėl laiptų, vedančių į am- boną, ši giedojimo dalis gavo Gradualo [14] vardą, panašiai kaip laiptų psalmėmis buvo vadinamos tos psalmės, kurias žydai giedodavo kop- dami Šventyklos laiptų pakopomis.

----

14. Lot. gradus – pakopa.

Ištrauka iš Solesmes abato Dievo tarno Dom Prospero Guéranger konferencijų užrašų. Iš prancūzų į anglų kalbą vertė rev. Laurence Shepherd anglų benediktinų kongregacijos vienuolis. Iš anglų k. vertė Šarūnas Pusčius. Versta pagal tekstą anglų k., publikuotą www.SanctaMissa.org leidyklos „Loreto Publications“ sutikimu.

Kategorijos:

0 komentarai