Šv. Jonas Klimakas. Apie visų mylimą valdomą pilvą


14-ojo pamokslo fragmentai.

1. Norėdamas kalbėti apie valgį, dabar labiau negu kada nors aš kalbėsiu prieš save patį; nes sunku patikėti, kad kas nors iki mirties būtų nugalėjęs šią aistrą. 
2. Pilvapenystė yra pilvo apsimetinėjimas; nes jis, ir būdamas sotus šaukia: "Mažai būdamas pilnas, ir besiplėsdamas nuo nesaikingumo, maldauja: "Trokštu".
5. Persivalgymas yra paleistuvystės tėvas, o pilvo suvaržymas atneša skaistumą.
6. Kas glosto liūtą, dažnai nuramina jį: o kas pataikauja kūnui, tas tik sustiprina jo siutą. 
12. Eretikas Evagrijus manė, kad jis iš išminčių išmintingiausias, tiek iškalbingumu, tiek ir minčių aukštumu: bet jis apsigaudavo, vargšas, ir pasirodė didžiausias beprotis iš bepročių, daugelyje savo nuomonių, taip pat ir šitoje. Jis sako: "Kada mūsų siela trokšta įvairių patiekalų, tada reikia varžyti ją duona ir vandeniu". Tai liepti yra tas pats, kas pasakyti mažam vaikui, kad jis vienu žingsniu įžengtų į pačią laiptų viršūnę. Taigi pasakysime kitaip: jeigu siela trokšta įvairių patiekalų, tai ji ieško to, kas būdinga jai pagal prigimtį iš prigimties; ir todėl su savo gudriu pilvu reikia ir mums elgtis išmintingai ir atsargiai; ir kada nėra stiprios kovos kūnu nuodėmės pavojaus, tai atsisakysime visų pirma riebaus maisto, po to sukurstančio, o po to ir suteikiančio malonumą. Jeigu galima, duok savo pilvui pakankamai paprasto maisto, kad prisotindamas išvengtum pilvo troškimų.
19. Pasninkautojo protas meldžiasi budriai; o žmogaus, kuris nesugeba susivaldyti, protas pilnas nešvarių svajonių.
20. Kas tarnauja savo pilvui ir nori išvengti paleistuvavimo, tas panašus į tą, kuris nori užgesinti gaisrą aliejumi. 
35. Pasakyk mums, visų žmonių kankintoja, nupirkus visus nenuvaldomų troškimų auksu, kaip tu suradai įėjimą į mus? Įėjusi ką tu darai su mumis? Ir kaip išeini?
36. Ji gi piktai atsako mums : "Kodėl jūs, kaltieji, mušate mane? Ir kaip jūs siekiate išsilaisvinti nuo manęs, kada aš susieta su jumis iš prigimties. Durys, pro kuriais aš įeinu yra maisto ypatybės, o mano nepasisotinimo priežastis - įprotis. [...] Ir kodėl jūs siekiate sužinoti mano vaikų vardus? Mėginu jos suskaičiuoti – jų daugiau negu smėlio grūdelių. Bet sužinokite mano pirmųjų ir mylimiausiųjų vaikų vardus. Vyriausias mano vaikas yra paleistuvystė, o antras - širdies sukietėjimas, trečias - mieguistumas.Ir begalė kitų: blogų minčių jūra, tinginystė, tuščiakalbystė, proto nepaklusnumas ir netikėtos nelaimės; o po jų eina nusiminimas - žiauriausia iš visų aistrų. Su manim kovoja savo nuodėmių prisiminimas ir mirties atsiminimas, bet nėra nieko žmonėse, kas galėtų mane visiškai sunaikinti. Kas turi Kristų, tas meldžiasi Jam prieš mane, ir Jis neleidžia man aistringai veikti. O tie, kurie negavo Jo dangiškosios paguodos, visaip siekia pasitenkinti manimi.

Vertė: Timofej Murašov

Kategorijos:

0 komentarai