Sekminių Sekmadienio sekvencija
Ateik, Šventoji Dvasia, 
Ir atsiųsk iš dangaus 
Spindulį šviesos Tavosios.

Ateik, vargdienių Tėve, 
Ateik malonių dovanotoja
Ateik, širdžių šviesa.

O geriausioji guodėja, 
O mieloji sielos viešnia, 
O saldžioji atgaiva!

Darbe esi atilsis
Kaitroje – vėsa,
Raudoje– paguoda.

O labiausiai palaimintoji šviesa, 
Pripildyk slapčiausias širdies gelmes
Tavo tikinčiųjų.

Be tavosios malonės 
Nieko nėra žmoguje,
Nieko nėra nepažeisto.

Nuplauk tai, kas purvina, 
Sudrėkink, kas išdžiūvę, 
Išgydyk, kas sužeista.

Palenk užkietėjusį, 
Sušildyk sušalusį, 
Vesk iškrypusį iš kelio.

Duok taviesiems tikintiesiems,
Viltį į tave sudėjusiems 
Šventą septyneriopą malonę.

Duok atpildą už dorybę, 
Duok išganingą išėjimą, 
Duok amžinąjį džiaugsmą.
Amen. Aleliuja.

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.Kategorijos:

0 komentarai