Rožyno malda Didžiojoje Mergelės Marijos bazilikoje


Popiežius Pranciškus antrą kartą aplankė Romos Didžiąją Švč. M. Marijos baziliką. Į šią baziliką jis buvo atvykęs jau šių metų kovo 14-osios rytą, rytojaus dieną po išrinkimo. Tąkart vizitas buvo spontaniškas ir visiškai privatus. Šv. Tėvas užėjo į bazilikos koplyčią, kurioje saugoma Marijos, romiečių globėjos – Salus populi romani – ikona ir trumpai pasimeldė. Šio šeštadienio pavakare vykęs antrasis vizitas šioje bazilikoje buvo kur kas oficialesnis. Popiežius Pranciškus šį kartą oficialiai „įžengė“ į šią baziliką, kuri yra viena iš keturių popiežiškųjų Romos bazilikų ir vadovavo Rožyno maldai.

Sukalbėjus penkis Rožyno Džiaugsmo slėpinius, į pamaldų dalyvius kreipėsi popiežius Pranciškus:

Jėzus Kristus savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu mums dovanoja išganymą, suteikia mums malonę ir džiaugsmą būti Dievo vaikais. Marija yra motina, kuriai rūpi vaikų sveikata, ji juos globoja su didžia rūpestinga meile. Marija rūpinasi, kad mes būtume sveiki. Ką tai reiškia?

Motina augina vaikus ir trokšta, kad jie subręstų gerais žmonėmis. Dėl to ji rūpinasi, kad jie saugotųsi tinginystės, nesiektų tik patogaus gyvenimo, nesitenkintų vien daiktais. Motinai rūpi, kad jos vaikai augtų stiprūs, sugebantys imtis atsakomybės, įsipareigoti, siekti didelių idealų. Rūpestinga motina taip pat moko savo vaikus stoti akistaton su gyvenimo sunkumais. Ji nemoko vaikų vengti sunkumų, tari gyvenimas būtų autostrada be jokių kliūčių. Motina padeda vaikams realistiškai žiūrėti į gyvenimo problemas, drąsiai jas spręsti, tačiau kartu ji žino ribas ir rizikos zonas. Geroji motina ne tik rūpestingai palydi vaikų augimą, ne tik moko juos spręsti gyvenimo sunkumus, bet taip pat ugdo atsakomybę, moko laisvai priimti galutinius sprendimus. Kas gi yra laisvė? Tai ne galimybė daryti ką nori, pasiduoti savo aistroms, sekti laiko madas. Laisvė nereiškia, kad galiu viską kas man nepatinka išmesti pro langą. Laisvė mums duota tam, kad gyvenime rinktumės tai, kas gera. Marija, geroji Motina, mus auklėja būti pajėgiais priimti svarbius sprendimus, taip kaip ji laisvai tarė Dievui „taip“, priimdama jo valią.

Brangieji broliai ir seserys, - sakė popiežius Pranciškus, - kaip sunku šiais laikais priimti galutinius sprendimus! Mus vilioja provizoriškumas, tarsi norėtume visą gyvenimą būti paaugliai. Nebijokime galutinių sprendimų, priimamų visam gyvenimui! 

Visas Marijos gyvenimas buvo himnas gyvybei: ji pagimdė Jėzų ir palydėjo jį iki pat Kalvarijos, iki Paskutinė vakarienės. Salus Populi Romani – tai Motina, kuri rūpinasi mūsų augimu, kuri padeda įveikti sunkumus, kad būtume laisvi ir galėtume priimti galutinius sprendimus. Tai Motina, kuri mus moko būti vaisingais, atvirais gyvybei, dovanoti gerumą, džiaugsmą, viltį, dovanoti kūno ir dvasios gyvybę.

Šito Tave, Salus Populi Romani, mes prašome šį vakarą Romai ir mums visiems: duok mums sveikatą, kurią tik Tu gali duoti, kad būtume gyvybės liudytojai ir tarnai.


Kategorijos:

0 komentarai