Popiežius Pranciškus. Nauji šventieji – ištikimybės Kristui ir drąsos jį skelbi pavyzdys


Popiežius Pranciškus vadovavo pirmajai savo pontifikato kanonizacijos iškilmei. Aukodamas septintojo Velykų sekmadienio Mišias, Šventasis Tėvas paskelbė šventaisiais aštuonis šimtus kankinių, paaukojusių gyvybes už tikėjimą pietų Italijos Otranto mieste penkioliktojo amžiaus pabaigoje, ir dvi artimo meilės apaštales, gyvenusias devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtojo pirmoje pusėje Lotynų Amerikoje - meksikietę Mariją Gvadalupę García Zavalą ir kolumbietę Laurą Montoya y Upegui.

Homilijoje popiežius Pranciškus naujų šventųjų liudijimo pavyzdžiais komentavo Vatikane šią dieną švęsto septintojo Velykų sekmadienio Mišių skaitinius.

Apaštalų darbai kalbėdami apie pirmąjį kankinį diakoną šv. Steponą pabrėžia, kad jis buvo „kupinas Šventosios Dvasios“. Ką tai reiškia? Tai reiškia, - sakė Popiežius, - kad jis buvo kupinas Dievo meilės, kad visam jo asmeniui, visam jo gyvenimui vadovavo prisikėlusio Kristaus Dvasia. Ji buvo ištikimas Jėzui iki galo, iki pat savęs paaukojimo. Šiandien Bažnyčia mums iškelia pavyzdį būrio kankinių, kurie paliudijo Evangeliją iki galo 1480 m. Iš kur jie sėmėsi jėgų tokiai ištikimybei? Iš tikėjimo, kuris leidžia matyti daugiau negu gali aprėpti žmogaus žvilgsnis, matyti už žemiškojo gyvenimo ribų, kaip Steponas regėti atsivėrusį dangų ir Kristų Tėvo dešinėje.

Evangelijoje girdėjome Jėzų sakant: „Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės“ (Jn 17,20). Laura Montoya, pirmoji Kolumbijoje gimusi šventoji, mus moko, kad neįmanoma gyventi tikėjimu atsiribojus nuo pasaulio, bet reikia jį skelbti, reikia žodžiais ir asmeniniu liudijimu nešti Evangelijos džiaugsmą į aplinką, kurioje gyvename. Ši šventoji mus moko atpažinti Jėzaus veidą atsispindintį kito žmogaus veide, nugalėti egoizmą ir abejingumą, kiekvieną žmogų priimti be jokių išankstinių sąlygų, vien su meile, kitiems duoti tai, ką turime brangiausia – Kristų ir jo Evangeliją.

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus sako Tėvui: „Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose“ (Jn 17,26). Šios meilės liudijimą mes turime duoti savo kasdieniu gyvenimu. Tai puikiai žinojo ir šventoji Marija Gvadalupė García Zavala, atsisakiusi patogaus gyvenimo ir atsiliepusi į Jėzaus kvietimą liudydama meilę vargšams ir sergantiesiems.

Ištikimybė Kristui, jo Evangelijos skelbimas žodžiais ir gyvenimu, Dievo meilės liudijimas mūsų meile, mūsų meilės darbais artimui – tokį pavyzdį mums davė šiandien paskelbti nauji šventieji. Gėrėdamiesi jais, šiandien mes turime savęs klausti: Ką turiu daryti, kad būčiau ištikimas Kristui? Ar aš turiu drąsos skelbti tikėjimą? Ar esu dėmesingas kitam žmogui, ar pastebiu kam reikia pagalbos, ar myliu savo brolius ir seseris? Prašykime, - baigė homiliją popiežius Pranciškus, - kad Mergelei Marijai ir naujiems šventiesiems užtariant, Viešpats pripildytų mūsų gyvenimą džiaugsmo ir savo meilės. 

Pasibaigus kanonizacijos Mišioms, kartu su jų dalyviais popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienio maldą. Šia proga dar kartą priminė šį sekmadienį paskelbtų naujų šventųjų pavyzdį, pasveikino kanonizacijos iškilmėje dalyvavusias oficialias Italijos, Kolumbijos ir Meksikos delegacijas. Šventasis Tėvas taip pat pasveikino Romoje vykusio „žygio už gyvybę“ dalyvius bei visus kas prisideda prie Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“.


Kategorijos:

0 komentarai