Popiežius Pranciškus. Gyvenimas - dovana


Jei tikrai norime sekti Jėzų, turime gyventi savo gyvenimą kaip dovaną, o ne kaip lobį, kurį saugome tik sau patiems. Taip popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje kalbėjo apie du nesuderinamus kelius: meilės kelią ir egoizmo kelią. Šiandien girdėjome labai stiprius Jėzaus žodžius: „nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,13). Liturgija mini ir visiški priešingą pavyzdį: Judą, kuris taip ir nesuprato kas yra dovana.

Kai žmogus pradeda izoliuotis, šalintis kitų žmonių, pradeda nykti ir bendruomeniškumo suvokimas, pradeda nykti priklausymo Bažnyčios bendruomenei jausmas, pradeda silpnėti ta meilė, kurią dovanoja Jėzus. O jei krikščionis sugeba save dovanoti, sugeba savo gyvenimą išdalinti kitiems, jis nieko nepraranda, bet atranda gyvenimo pilnatvę. Kas elgiasi kaip Judas, kas nori viską sau pasilaikyti, galiausiai viską praranda. Šėtonas netesi pažadų. Jis visada apgauna.

Galiausiai primindamas jau beveik priartėjusias Sekmines, savo neilgą homiliją popiežius Pranciškus baigė šiais žodžiais: „Šiomis dienomis laukdami Šventosios Dvasios šventės, meldžiame: Ateik, Šventoji Dvasia; ateik ir duok man talpią širdį; duok tokią širdį, kuri sugebėtų nuolankiai ir romiai mylėti; duok dosnią širdį, kad sugebėčiau karštai mylėti. Tokios malonės prašykime Šventąją Dvasią. Ji mus teapsaugo nuo kito kelio, nuo egoizmo kelio, kuris galiausiai nuveda į blogį. Prašykime šios malonės“.


Kategorijos:

0 komentarai