Popiežius Pranciškus apie krikščioniškąją kantrybę


Antradienio rytą aukodamas Mišias Vatikano šv. Mortos svečių namų koplyčioje, popiežius Pranciškus kalbėjo apie kantrybės dorybę, kuria turėtų pasižymėti kiekvienas krikščionis. Popiežius taip pat sakė, kad kantrybė nėra vienkartinis veiksmas ar per vieną dieną išsiugdoma savybė, bet viso gyvenimo procesas.

Būti kantriems. Tokio kelio Jėzus moko mus, krikščionis. Būti kantriems nereiškia būti nuliūdusiems. Ne, ne, tai visai kas kita, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Kantrybė tai sugebėjimas pakelti sunkumų naštą, prieštaravimus, skausmą. Krikščionis sugeba romiai ir kantriai viską pakelti. Šią laikyseną Biblija graikiškame vertime nusako žodžiu „hyppomoné“, kuris reiškia pakelti kasdienio gyvenimo ir darbo sunkumus, pakelti prieštaravimus ir skausmą, viską pakelti. Popiežius sakė, kad ir šios dienos Mišių skaitiniuose minimi Paulius ir Silas kantriai pakėlė visus vargus ir pažeminimus. Tačiau pirmiau už šiuos du ankstyvosios Bažnyčios evangelizuotojus, viską kantriai pakėlė pats Jėzus. Šis procesas, leiskite pavartoti žodį „procesas“, - sakė popiežius Pranciškus, - yra krikščioniškos brandos procesas. Tai kantrybės kelias, kuriuo turime eiti visą gyvenimą. Jo neišmokstama per vieną dieną. Jis per visą gyvenimą lėtai brandinamas. Kaip geras vynas.


Kategorijos:

0 komentarai