Popiežius Pranciškus apie Jėzaus sekimą

Antradienio rytą, kaip kasdien, aukodamas Mišias Vatikano šv. Mortos svečių namų koplyčioje, homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangelijos skaitinį (Mk 10,28-31), kuriame Jėzus sako Petrui: „Nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“.

Kokį atlygį Jėzus žada tiems, kurie jį seks? Jėzus žada daug gerų dalykų, bet „kartu su persekiojimais“, - sakė popiežius Pranciškus. Dažnai mes sakome „Jėzaus sekimui – taip, bet tik iki tam tikros vietos“. Jėzaus sekimą suvokiame kaip mūsų kultūros formą. „Esu krikščionis, tokia mano kultūra...“ Bet jei Jėzaus sekimas suvokiamas tik kaip kultūrinis pasirinkimas, tuomet tokiu keliu einama įsivaizduojant, kad jis veda į aukštumas, ten kur turėsime daugiau valdžios. Popiežius priminė, kad Bažnyčios istorijoje netrūksta tokių pavyzdžių: pradedant imperatoriais, valstybių vadovais iki baigiant daugybe kitų žmonių. Taip pat ir kai kurie vyskupai ir kunigai – nesakau daugybė, bet kai kurie, - pridūrė Popiežius. Ne seniau kaip prieš du šimtmečius, jei šeimos sūnus nuspręsdavo tapti kunigu, būdavo sakoma, kad jis pasirinko „bažnytinę karjerą“. Taip pat ir šiandien netrūksta krikščionių, kurie mano, kad tarnavimo Jėzui kelias tai karjera. Tačiau tai prieštarauja tam ką Jėzus pasakė Petrui šios dienos Evangelijoje. Tau bus duota šimteriopai, bet su persekiojimais. Neįmanoma iš Jėzaus sekimo kelio pašalinti kryžiaus.

Popiežius paminėjo ir palaimintosios Kalkutos Motinos Teresės pavyzdį. Kaip kalbama apie Motiną Teresę, minimi jos nuveikti darbai, bet dažniausiai lieka nepaminėta, kad ji taip pat valandų valandas praleisdavo adoruodama Švenčiausiąjį Sakramentą. Pasaulio dvasia krikščionybę norėtų paversti tik socialine veikla, tarsi krikščioniškas gyvenimas būti tik patina, tik dažai. Gi iš tiesų krikščioniškas gyvenimas turi kaulus ir širdį. Tikėjimas perkeičia iš vidaus. Sekti Jėzų tai su meile eiti tuo pačiu keliu, kuriuo Jėzus ėjo.


Kategorijos:

0 komentarai