Bažnytinio paveldo muziejuje - paskaita ir koncertas, skirti LDK didikų Pacų giminei

2013 m. birželio 1 d., šeštadienį, 16 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) vyks paskaita ir koncertas „In te, Domine, speravi“, skirti LDK didikų Pacų giminės ir jų laikų muzikinio paveldo atminimui.

Istorikas dr. Mindaugas Paknys paskaitoje „Didikai Pacai – vienų iš gražiausių bažnyčių fundatoriai“ pristatys ryškiausius XVII a. Pacų giminės atstovus, apžvelgs jų politinę ir kultūrinę veiklą, supažindins su žymiais XVII a. Pacų funduotais architektūros ir meno paminklais.

Pasak istoriko, nors Pacų giminė politinėje veikloje Lietuvoje reiškėsi nuo XVI iki XIX amžiaus, tačiau svarbiausias pareigas jos atstovai ėjo ir aktyviausiai veikė XVII amžiuje. Trakų vaivados Petro Paco ir LDK pakanclerio Stepono Paco sūnūs XVII a. antrojoje pusėje užėmė vienas svarbiausių pareigų: LDK etmono ir Vilniaus vaivados, LDK kanclerio, Žemaičių ir Vilniaus vyskupų postus. Visi jie reiškėsi kaip savitos, savarankiškos ir gana skirtingos asmenybės. Nevienoda buvo jų įtaka tuometiniam kultūriniam gyvenimui, skirtingos meninės ambicijos. Tačiau būtent Pacams mecenuojant XVII a. antrojoje pusėje buvo baigtos statyti basųjų karmelitų Šv. Teresės ir Šv. Juozapo bažnyčios Vilniuje, pastatyti Pažaislio kamaldulių vienuolyno, Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolyno bei Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios ansambliai, Varniuose Žemaičių katedra perstatyta iš medinės į mūrinę.

17 val. prasidėsiančio koncerto „In te, Domine, speravi“ (Į tave, Viešpatie, viltį sudėjau), programos vėrinys suvertas iš specialiai atrinktų LDK ir Vakarų Europos kompozitorių sakralinės muzikos perlų, sukurtų didikų Pacų veiklos laikotarpiu.

Pasak koncertinės programos sudarytojo ir dirigento Romualdo Gražinio, gražiausiems to meto LDK kūriniams galima priskirti koncerte skambėsiančius Vilniaus jėzuito, filosofijos profesoriaus Jono Branto (Jan Brant, 1554–1602), Krokuvos katedros muzikos magistro Grigaliaus Gorčickio (Grzegorz Gorczycki, 1665–1734) ir, žinoma, Žygimanto Augusto dvaro kompozitoriaus Vaclovo Šamotuliečio (Wacław z Szamotuł, 1520–1560) kūrinius. XVII amžiuje rašę istorikai V. Šamotuliečio kūrinius lygino su garsių italų kompozitorių kūryba ir guodėsi, kad, likimui leidus Šamotuliečiui gyventi ilgiau, nereikėtų taip italams pavydėti Palestrinos ar Viadanos. Koncertinei programai parinkti ir iškiliausių baroko epochos kompozitorių G. Gabrielio, M. A. Charpentier, H. Purcellio, J. S. Bacho kūriniai chorui.

Anot R. Gražinio, renginio pavadinimas „In te, Domine, speravi“ buvo pasirinktas kaip ir Šamotuliečio garsiausio moteto pirmos eilutės, kurios tarsi sujungia tiek didikų Pacų pasiaukojamą veiklą, tiek iškiliausius kompozitorių kūrinius, – visa, kas gražiausia, skirta Dievui.

Koncerte dalyvauja kamerinis choras „Aidija“ (dirigentas Romualdas Gražinis).

Renginys yra paskaitų ir koncertų ciklo „LDK didikai ir jų laikų lobiai“ dalis. Šiuo projektu, kurį remia Kultūros rėmimo fondas, siekiama aktualizuoti mecenatystės svarbą per išlikusias sakralines vertybes ir to meto muzikinę kultūrą.

Projekto sumanytojai – kamerinis choras „Aidija“ ir Bažnytinio paveldo muziejus. Partneris – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Bilietai parduodami muziejaus kasoje prieš renginį. Bilieto kaina – 10 Lt.


Kategorijos:

0 komentarai