Popiežius Pranciškus. Mūsų gyvenimas – pasirengimas


Penktadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano šv. Mortos svečių namų koplyčioje popiežius Pranciškus komentavo Jono Evangelijos skaitinį (Jn 14,1-6), prasidedantį žodžiais: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys!“.

Tai labai gražūs žodžiai. Atsisveikindamas su mokiniais, Jėzus jiems kalba iš širdies. Jis kalba jiems ir kaip bičiulis, ir kaip ganytojas. Šitie žodžiai – ta muzika mūsų ausims. Tai tikro ganytojo laikysena. Teneišsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą – tikėkite ir mane. Aš einu paruošti jums naujo būsto, nes mano Tėvo namuose jų daug. Apie kokią buveinę čia kalbama? Ir ką reiškia „einu jums vietos paruošti“? Jėzus mums išnuomos po kambarį danguje?

Paruošti mums vietą, reiškia paruošti mus, kad sugebėtume džiaugtis, kad sugebėtume matyti, girdėti, gėrėtis grožiu, mūsų laukiančiu tėvynėje, į kurią keliaujame. Visas gyvenimo kelias – tai pasirengimo kelias, - sakė popiežius Pranciškus. Kartais Viešpats turi skubėti, kaip kad „gerojo plėšiko“ atveju: turėjo tik kelias minutes, kad jį parengtų, ir parengė. Bet ar visada gyvenime taip būna? Ar leidžiame, kad jis parengtų mūsų širdis, akis, klausą, idant keliautume į šią tėvynę. Nes tai mūsų tėvynė.

„Bet, Tėve, buvau pas vieną filosofą, kuris man sakė, kad tokios mintys tai susvetimėjimas, esame susvetimėję, kad tikrasis gyvenimas yra šis, o kas bus po jo, nežinia…“ Tokia yra kai kurių žmonių nuostata… tačiau Jėzus mums sako, kad yra ne taip: „Tikėkite ir mane“. Sakau tau tiesą: aš tavęs neapgausiu, aš tavęs nenuvilsiu. Ruoštis dangui – reiškia jau dabar iš tolo sveikintis su Jėzumi. Tai ne susvetimėjimas, bet tiesa, tai mūsų duodamas sutikimas, kad Jėzus ruoštų mūsų širdį ir mūsų akis tam didžiajam grožiui. Tai kelias į grožį, grįžimas į mūsų tėvynę.
Kategorijos:

0 komentarai