Popiežius Pranciškus. Jėzus – vieninteliai vartai į Dangų


Pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangelijoje (Jn 10,1-10) girdėtus Jėzaus žodžius: “Aš – avių vartai. Kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas“.

Taip pat ir krikščionių bendruomenėse yra tokių, kurie eina ne pro vartus, bet bando įkopti pro kitur. Jei apsimeta, jog įėjo pro vartus, bet iš tiesų yra vagys ir plėšikai. Kodėl? Dėl to, kad jie vagia Viešpaties šlovę. Jie elgiasi kaip fariziejai, kurie vieni kitus sveikina gatvėse ir aikštėse. Tokia religija panaši ir prekybinius mainus. Tu duodi man. Aš duodu tau. Bet kaip man žinoti, kurie vartai tikri, kuris kelias teisingas? Paklausyk ką Viešpats sako palaiminimuose, būk teisingas, būk neturtingas, būk romus, būk teisingas.

Yra daug kelių, kurie gal ir labai patogūs, bet netikri, apgaulingi. Vienintelis tikras kelias yra Jėzus. Gali būti, kad kažkas pasakys: „Tėve, Jūs esate fundamentalistas“. Ne, ne aš, bet Jėzus tai sako: „Aš esu vartai“. „Aš esu kelias, vedantis į gyvenimą“.

Mūsų nepalieka ramybėje ta pati pagunda, dėl kurios atsirado gimtoji nuodėmė. Mes norime savaip viską išsiaiškinti, mes norime eiti tuo keliu, kuris mums patinka. Esame gundomi būti šeimininkais, o ne nuolankiais Viešpaties tarnais. Tai pagunda neiti pro Jėzaus vartus, bet įkopti pro langą.

Žinoma, kartai gali atrodyti, kad tie vieninteliai vartai uždaryti. Tačiau Jėzus nenuvilia ir neapgauna. Turime ne kitų lengvesnių sprendimų ieškoti, bet belstis į Jėzaus vartus ir sakyti „Tu, kuris už mane atidavei gyvybę, atidaryk, kad ir aš galėčiau įeiti“.


Kategorijos:

0 komentarai