Popiežius Pranciškus. Jaunystę reikia paskirti dideliems idealams


Ketvirtąjį Velykų sekmadienį yra skaitoma trumpa, vos keturių eilučių ištrauka iš Evangelijos pagal Joną.

„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“.

Šiose eilutėse, sekmadienio vidudienio maldos metu sakė popiežius Pranciškus, yra visa Jėzaus žinia, jo Evangelijos branduolys: jis kviečia dalyvauti jo ryšyje su Tėvu, o tai yra amžinasis gyvenimas.

Jėzus su savo draugais nori užmegzti tokį ryšį, kuris atspindėtų tą, kurį jis pats turi su Tėvu: abipusio priklausymo ryšè pilname pasitikėjime, intymioje bendrystėje. Kad išreikštų šį gilų supratimą, šį draugystės santykį Jėzus panaudoja ganytojo ir jo avių įvaizdį: jis jas šaukia ir jos atpažįsta jo balsą, atsiliepia ir juo seka.

Tai labai gražus palyginimas! – sakė Šventasis Tėvas, - Balso slėpinys yra įtaigus: dar savo motinos įsčiose išmokstame atpažinti jos ir savo tėčio balsus; iš balso tono pajaučiame meilę arba panieką, jausmą arba šaltį. Jėzaus balsas yra unikalus. Jei išmokstame jį atskirti, jis mus veda gyvenimo keliu, kuris kerta ir mirties prarają. 

Tačiau Jėzus vienu metu ištaria – „Tėvas, kuris man jas davė...“. Tai yra svarbu, tai didelis slėpinys, kurį nėra lengva suprasti: jei jaučiuosi patrauktas Jėzaus, jei Jo balsas sušildo mano širdį, tai dėka Dievo Tėvo, kuris manyje įdėjo meilės, tiesos, grožio troškimą...O Jėzus yra viso to pilnatvė. 

Tai, anot popiežiaus Pranciškaus, mums padeda suprasti pašaukimo slėpinį, ypač pašaukimus specialiam pasišventimui. Kartais Jėzus mus kviečia juo sekti, tačiau gali būti, kad nesuprantame, kad tai Jis, kaip atsitiko jaunajam Samueliui.

Šiandien, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - (šv. Petro) aikštėje yra daug jaunuolių. Norėčiau paklausti: ar girdėjote keletą kartų Viešpaties balsą, kuris per nerimą, per troškimą jus kvietė juo sekti iš arčiau? Ar norėjote būti Jėzaus apaštalais? Jaunystę reikia paskirti dideliems idealams. Klausk Jėzaus ko jis nori iš tavęs ir būk drąsus. Prieš ir po kiekvieno pašaukimo kunigystei ar pašvęstajam gyvenimui visada yra stipri ir intensyvi kieno nors malda: senelės, senelio, motinos ar tėvo, bendruomenės...Todėl Jėzus ir pasakė: „Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 9,38).

Pašaukimai gimsta maldoje ir iš maldos ir tik per maldą gali išlikti ir teikti vaisių. Man malonu tai pabrėžti šiandien, „Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną“. Melskime ypač už naujus Romos vyskupijos kunigus, kuriuos turėjau džiaugsmo įšventinti šiandien. Prašykime Marijos užtarimo, kuri yra žodžio „taip“ Moteris. Ji išmoko atpažinti Jėzaus balsą dar tada, kai jį nešiojo įsčiose. Tegu Marija mums padeda vis geriau pažinti Jėzaus balsą ir sekti paskui juo, eiti gyvenimo kelyje! – baigdamas savo apmąstymą meldė Šventasis Tėvas.Kategorijos:

0 komentarai