Popiežius Pranciškaus. Bažnyčia yra Motina, Ji auga iš Šventosios Dvasios


Bažnyčia turi augti iš Evangelijos. Kai Bažnyčia tampa biurokratine Ji daugina savo struktūras, tačiau praranda evangelinį radikalumą skelbiant Dievo Žodį. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus trečiadienio ryto Mišiose grupei Vatikano tarnautojų. Bažnyčia prasideda Dievo Tėvo širdyje. Nežinau, ar tokia buvo Jo idėja. Tačiau tai kilo iš Tėvo meilės. Jis pradėjo šią meilės istoriją, kuri jau ilgai tęsiasi laike, ir vis nepriartėja prie galo. Mes, Bažnyčios vyrai ir moterys, esame šios meilės istorijos eigoje. Kiekvienas mūsų yra žiedas šioje meilės grandinėje. O jei to nesuprantame, tada nieko nesuprantame apie tai, kas yra Bažnyčia. Bažnyčia yra meilės istorija.

Bažnyčia auga ne dėl žmonių pastangų, tęsė popiežius Pranciškus. Beje, yra buvę, jog krikščionys suklydo dėl istorinių aplinkybių, prarado taką dėl takelio, būrė kariuomenes, skelbė religijų karus. Tačiau tai ne ta istorija, ne toji Tėvo meilės istorija. Mums irgi tenka mokytis iš klaidų apie šios meilės istorijos vyksmą. Tačiau kaip augti Bažnyčiai? – klausė Šventasis Tėvas trečiadienio ryto Mišiose, čia pat atsakydamas – pats Jėzus labai paprastai į tai atsakė: Bažnyčia auga kaip garstyčios grūdelis, kaip raugas tešloje, be jokio garso. Bažnyčia neauga kariaudama, o Šventosios Dvasios veikimu. Bažnyčia nėra organizacija, o motina. Mes esame meilės istorijoje, kuri tęsiasi veikiant Šventajai Dvasiai ir visi mes kartu esame šeima Bažnyčioje, o Bažnyčia - mūsų motina.


Kategorijos:

0 komentarai