Popiežiui Benediktui – 86 metai


Popiežius Pranciškus pasveikino savo pirmtaką, popiežių emeritą Benediktą XVI, kuriam antradienį sukako 86 metai. Popiežius Pranciškus savo pirmtaką paminėjo aukodamas antradienio ryto Mišias. Pradžioje, kreipdamasis į dalyvius, jis pasakė, kad Mišias aukoja už popiežių Benediktą, šią dieną minintį savo gimtadienį, ir paprašė visų už jį melstis. Antradienio rytą popiežius Pranciškus taip pat paskambino popiežiui Benediktui ir asmeniškai jį pasveikino, palinkėjo sveikatos, perdavė sveikinimus taip pat Popiežiaus emerito broliui prelatui Georgui Ratzingeriui, kuris šiuo metu yra Castelgandolfe ir ateinančią savaitę, balandžio 23 d. švęs vardo dieną – Jurgines. Beje, tai bus ir popiežiaus Pranciškaus – Jorge (Jurgio) Bergoglio vardo diena.

Benediktas XVI – Joseph Ratzinger – gimė 1927 m. balandžio 16 d. mažame Bavarijos Marktl am Inn miestelyje. Ta diena buvo Didysis šeštadienis. Jis buvo pakrikštytas Velykų rytą – Velyknaktį palaimintu nauju krikšto vandeniu. Kaip vėliau savo atsiminimuose sakė popiežius Benediktas, tai buvo tarsi ženklas, palietęs visą jo gyvenimą. Dalindamasis atsiminimais apie savo vaikystę su pernai vasarą Milane vykusio pasaulinio šeimų susitikimo dalyviais, Popiežius emeritas be kita ko pasakojo: „Iš vaikystės geriausiai atsimenu kartu su šeima švęstus šventadienius. Kiekviena šventė prasidėdavo jau išvakarėse. Tėvas iš tais laikais Vokietijoje populiarios knygos perskaitydavo Mišių skaitinius ir jų komentarą. Per pačias sekmadienio Mišias didelį įspūdį darydavo muzika, sugaudžiantys vargonai, o kai choras pradėdavo „Kyrie“ – tarsi dangus atsiverdavo“, - pasakojo popiežius Benediktas. Ratzingerių namuose būdavo daug giedama, dainuojama. Vadovaudavo Popiežiaus vyresnysis brolis Georgas, kuris vėliau tapo garsiu kompozitoriumi ir dirigentu. „Manau, - sakė Popiežius emeritas, - kad danguje bus taip kaip šeimoje vaikystėje. Galbūt dėl to, kai žmogus palieka šį pasaulį, sakoma, kad jis iškeliauja į Tėvo namus“. 


Kategorijos:

0 komentarai