Kardinolas A.Stickleris: ar popiežius Paulius VI uždraudė senąsias Mišias?

Skaitytojams pristatome aktualią ištrauką iš interviu su kardinolu Alfonsu Stickleriu.


Klausimas kardinolui: Ar yra popiežius Paulius VI faktiškai uždraudęs senąsias Mišias?

Atsakymas: 1986 metais popiežius Jonas Paulius II komisijai iš naujų kardinolų yra iškėlęs du klausimus. Pirma: ar popiežius Paulius VI arba kitas kompetentingas autoritetas uždraudė mūsų laikais paplitusį Tridento Mišių šventimą? Ne. Jis tiesiai paklausė (kardinolą) Beneli: ,,Ar Paulius VI uždraudė senąsias Mišias?“ Benelis neatsakė nei taip, nei ne.

Kodėl? Nes jis negalėjo pasakyti: „Taip, jis jas uždraudė“. (Paulius VI) negalėjo uždrausti Mišių, kurios buvo galiojančios nuo pat pradžių ir buvo tūkstančių šventųjų bei tikinčiųjų Mišiomis. Jam kaip tik kėlė sunkumų tai, kad jis negalėjo jų uždrausti. Todėl jis tegalėjo pasakyti: „Aš noriu, kad būtų celebruojamos naujosios Mišios“. Taigi visi kardinolai (toje komisijoje) atsakė: „Šventasis Tėvas norėjo, kad visi priimtų naująsias Mišias“.

Aštuonių kardinolų (iš devynių) atsakymas 1986 metais buvo toks, kad šv. Pijaus V Mišios niekada nebuvo panaikintos. Aš galiu tai patvirtinti, nes buvau vienas iš tų kardinolų. Tik vienas buvo prieš leidimą aukoti šias Mišias. Visi likę buvo už leidimą visiems pasirinkti senąsias Mišias. Aš manau, popiežius šį atsakymą priėmė. Bet tada kai kurios vyskupų konferencijos išgirdo apie šią galimybę ir kreipėsi į popiežių, teigdamos: „To kategoriškai negalima leisti, nes tada tai galėtų sukelti prieštaravimų tarp tikinčiųjų“. Aš manau, jog, kai popiežius išgirdo šį argumentą, jis ir nepasirašė leidimo. Aš gi iš savo patirties galiu pasakyti, kad komisijos atsakymas buvo teigiamas.

Antrasis klausimas yra labai įdomus: „Ar gali vyskupas kokiam nors žinomam kunigui uždrausti aukoti Tridento Mišias?“ Devyni kardinolai balsavo vienbalsiai už tai, kad joks vyskupas negali katalikų kunigui uždrausti aukoti Tridento Mišių. Mes neturime jokio oficialaus draudimo ir tikiuosi, kad popiežius niekada nieko panašaus nedarys. Turbūt todėl, kad Pijus V šias Mišias paskelbė visiems laikams. Pijaus V žodis buvo paprastas ir rimtas popiežiškas sprendimas. Jis tiesiog pasakė: „Tai galios visada“. Bet tas popiežiaus dekretas dėl Tridento Mišių nustatymo buvo ne teologinis, ne dogmatinis pasisakymas. Jis taip pat gali būti jo įpėdinių pakeistas.

Itališkai sakoma, kad vienas popiežius duoda bulę, o kitas ją pasiima atgal, t. y. jis gali savo pirmtako nutarimą pakeisti, kai tai nėra dogmatinis nutarimas. Bet yra beveik neįmanoma pakeisti to, kas nenutrūkstamai buvo kartojama bei yra tikėjimo arba moralės klausimais. Toksai pakartojimas yra popiežiaus Pauliaus VI laikysenos kontracepcijos klausimu pasikeitimo pagrindas, nes anksčiau jis pasisakė už piliules, už kontraceptines priemones. Jis pakeitė savo nuomonę, kai mažuma galėjo tiksliai įrodyti, jog Susirinkimai ir popiežiai pabrėžtinai ir nuolat pasisakė prieš kontracepciją. Tada jis pasakė: „Tai praktiškai“, – ne dogmatiškai, – „praktiškai nereformuotina“. Visi šie svarbūs dalykai gali būti pakeisti, bet praktiškai jie niekad nebus ir negali būti pakeisti.

Šaltinis: www.fsspx.lt

Kategorijos:

0 komentarai