Siksto koplyčioje trečiadienį tęsis popiežiaus rinkimai


Kaip ir tikėtasi, pirmasis balsavimas konklavoje naujojo popiežiaus neišrinko.  Iš Siksto koplyčios kamino, kiek vėliau nei tikėtasi – 20.40 val. pakilo tamsūs dūmai. Tai reiškia, kad popiežius nėra išrinktas ir konklava tęsis ir toliau.

Antrąją balsavimo dieną, trečiadienį, suplanuotos dvi rinkimų sesijos po du balsavimus kiekviena. Balsavimo tvarka išlieka per visus balsavimus ta pati. Skirtumas tik tas, kad,  jei pirmuoju sesijos balsavimu neišrenkamas popiežius, tai nieko nelaukiant rengiamas antrasis balsavimas, o abiejų balsavimų biuleteniai ir visi  kardinolų užrąšai sudeginami jau pasibaigus visai rinkimų sesijai. Dūmų spalva praneš, ar konklava dar tęsis toliau.

Jei konklava tęsiasi, tai po pietų organizuojami dar du balsavimai. Tokia pat tvarka galioja ir dar kitą konklavos dieną.

Konklava vyksta iki tol, kol konstatuojama, kad yra kandidatas tapti popiežiumi, kuris surinko 2/3 ar daugiau visų elektorių balsų. Tada šis kandidatas, klausiamas, ar sutinka imtis popiežystės naštos. To jis klausiamas specialia lotynišką formule: “Acceptanse electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?”. Jei kandidatas atsako “Accepto” (sutinku), nuo tos akimirkos Bažnyčia jau turi naują popiežių.

Kadangi viskas, kas vyksta konklavoje, vyksta po slaptumo skraiste, sunku pasakyti, kiek dažnai pasitaiko atvejai, kai reikiamą skaičių balsų surinkęs kandidatas atsisako. Yra žinoma tik tai, kad tokių atvejų tikrai buvo. Taip pat plačiai pasklido pasakojimas apie kardinolo Albino Luciani reakciją, jį išrinkus popiežiumi 1978 metais. Jis buvo sukrėstas šio fakto ir tik po dvejonių sutiko, pridurdamas: "Atleisk, Viešpatie, jiems, nes jie nežino, ką daro." Šie žodžiai vėliau įgavo ypatingai pranašišką atspalvį, nes popiežiaus Jono Pauliaus I pontifikatas tęsėsi tik 28 dienas.

Jei reikiamą balsų skaičių surinkęs kandidatas sutinka prisiimti popiežiaus tarnystę, nuo tos akimirkos prasideda jo pontifikatas. Tada jis tradiciškai klausiamas, kokį vardą nutarė pasirinkti? (Quo nomine vis vocari?).

Iki pat 533 metų popiežiai pasilikdavo turėtą vardą, tačiau, kai popiežiumi buvo išrinktas  romietis, vardu Merkurijus, jis nusprendė, kad toks pagoniškas vardas nedera popiežiui ir pasirinko Jono II vardą. Vėlesni popiežiai kartais pasilikdavo turėtą vardą, kartais rinkdavosi naują. Taip tęsėsi iki X amžiaus, kai įsitvirtino tradicija, jog popiežius pasirenka naują vardą. Tiesa, dar iki XVI amžiaus pasitaikydavo, jog naujasis popiežius pasilikdavo krikšto vardą, o vėliau naujo vardo pasirinkimas tapo privalomas.

Po vardo pasirinkimo popiežius vedamas apsirengti popiežiaus drabužiais ir paskui vėl grįžta į Siksto koplyčią pas kardinolus. Čia jam įteikiamas laikinas Žvejo žiedas ir kiekvienas kardinolas prieina prie popiežiaus prisiekti jam ištikimybę.  Paprastai nuo to laiko, kai pasirodo balti dūmai iš Siksto koplyčios kamino, iki tol, kol naujasis popiežius pirmą kartą viešai kreipiasi į žmones, praeina 45 minutės ar valanda.

Preliminari antrosios konklavos dienos darbotvarkė:

8:45 val. kardinolai iš Šv. Mortos namų keliauja į  Šv. Pauliaus koplyčią..

9:15 val. Šv. Mišios Šv, Pauliaus koplyčioje.

10:30 val. Malda Siksto koplyčioje ir balsavimo pradžia. Apie 13 valandą turėtų pasirodyti dūmai iš Siksto koplyčios kamino, kurie paskelbs, ar popiežius išrinktas.

Jei popiežius vis dar nėra išrinktas per rytinę rinkimų sesiją, 13:30 val kardinolai grįžta į Šv. Mortos namus pietų. 

17:00 val. kardinolai grįžta balsavimui į Siksto koplyčią.

17:30 val. prasideda nauja balsavimo sesija.

Apie 20:00 val. pasirodo dūmai, skelbiantys, ar išrinktas popiežius.

Jei dar nėra išrinktas, 8:15 val. malda Siksto koplyčioje.

8:30 val.  kardinolas grįžta į Šv. Mortos namus.

Šaltinis: www.bernardinai.ltKategorijos:

0 komentarai