Šeštadienį įvyko priešpaskutinė kardinolų generalinė kongregacija


Šeštadienį susitikęs su Vatikane akredituotais žurnalistais, Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ informavo apie šeštadienio rytą vykusią kardinolų kolegijos devintąją kongregaciją. Pirmiausia, papildydamas žinias apie penktadienio popietinę kongregacija, t. Lombardi sakė, kad balsavimas dėl konklavos pradžios datos vyko pačioje kongregacijos pradžioje ir kad už siūlymą pradėti konklavą kovo 12 d. balsavo labai didelė kardinolų dauguma. 

Šeštadienį vykusioje kongregacijoje buvo tęsiami kardinolų pasisakymai. Per pastarąsias devynias kongregacijas kardinolai išklausė 133 pasisakymų apie dabartinį Bažnyčios gyvenimą ir apie lūkesčius, sudėtus į būsimą popiežių. Šeštadienį taip pat, metant burtus, buvo kardinolams paskirti kambariai, kuriuose Vatikano šv. Mortos namuose jie gyvenas konklavos metu.

Nuspręsta, kad kardinolai į Šv. Mortos namus atvyks antradienio rytą, 7 val. ir įsikurs jiems skirtuose kambariuose. Mišios „pro eligendo Romano Pontifice“ Šv. Petro bazilikoje prasidės antradienį 10 val. Joms vadovaus Kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano. Koncelebruos visi kardinolai, ne tik rinkėjai.

Antradienį po pietų kardinolai įžengs į konklavą. 16.30 iš Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčios pajudės kardinolų procesija į Siksto koplyčią. Siksto koplyčioje visi rinkėjai duos priesaiką, po kurios, ceremonijų meistras ištars žodžius: „extra omnes“, tai yra paragins, kad visi, išskyrus būsimo popiežiaus rinkėjus, išeitų iš koplyčios. Pirmąją konklavos popietę, po kardinolo Prospero Grecho meditacijos, gali įvykti jau pirmas balsavimas.

Kitomis konklavos dienomis kardinolai 8.15 val. aukos Mišias Pauliaus koplyčioje. 9.30 Siksto koplyčioje kalbės Liturgijos valandų dieninę. Po jos numatyti du balsavimai. 12.30 grįžtama į Šv. Mortos namus. Po 16 val. Siksto koplyčioje vėl numatyti du balsavimai. 19.15 kalbami Mišparai ir po jų grįžtama į Šv. Mortos namus. Jei pirmas iš dviejų rytinių ar popietinių balsavimų neduoda rezultato, iškart pereinama prie pakartotinio balsavimo ir tik po jo deginami abiejų balsavimų biuleteniai. Tad baltųjų dūmų, skelbiančių popiežiaus išrinkimą galima tikėtis rytais tarp 10.30 ir 12 val., o po pietų – tarp 17.30 ir 19 val. 

Sekmadienį nenumatyta generalinė kongregacija. Paskutinė generalinė kongregacija įvyks pirmadienio rytą. Dauguma kardinolų sekmadienį aplankys savo titulinių bažnyčių Romos mieste bendruomenes, aukos Mišias. Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio titulinė – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo bažnyčia yra Romos pietrytinėje dalyje, Via Gallia gatvėje, netoli Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos. Kategorijos:

0 komentarai