Prisikėlimo Šv.Mišių laikas Vilniuje


Vilniuje šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje Prisikėlimo iškilmių (kovo 31d., sekmadienis) šventosios Mišios įvyks 13 val.

Aukos kunigas Juozapas Minderis.
Giedos VU „Schola cantorum vilnensis“ giesmininkai.
Kategorijos:

0 komentarai