Prasidėjo kardinolų generalinės kongregacijos


Pirmadienį įvyko pirmos dvi Kardinolų kolegijos generalinės kongregacijos. Kaip nustatyta apaštališkojoje konstitucijoje „Universi dominici gregis“ sosto vakavimo metu kardinolai renkasi į dviejų rūšių kongregacijas – generalines ir partikuliarines. Generalinėse kongregacijose privalo dalyvauti visi kardinolai. Partikuliarinės kongregacijos susideda iš kardinolo kamerlengo ir trijų asistentų – trijų metant burtus išrinktų kardinolų – po vieną iš kardinolų vyskupų, kunigų ir diakonų luomų. Kardinolai asistentai renkami trims dienoms, po kurių renkami kiti trys. Sosto vakavimo metu visus svarbius klausimus sprendžia kardinolų generalinė kongregacija, tuo tarpu visi su sosto vakavimo laikotarpiu susiję einamieji reikalai priklauso partikuliarinės kongregacijos kompetencijai.

Apie pirmąją kongregaciją informavo Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, pirmadienį surengtame įprastiniame susitikime su Vatikane akredituotais žurnalistais. 

Pirmojoje generalinėje kongregacijoje dalyvavo 142 kardinolai iš 207 visos kardinolų kolegijos narių. Tarp jų buvo 103 kardinolai rinkėjai iš 115 laukiamų. Aštuoniasdešimties metų dar nesulaukusių kardinolų yra 117, tačiau du iš jų jau yra pranešę, jog nedalyvaus konklavoje. Po įžanginės maldos, kuriai vadovavo Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano, kongregacijos pradžioje visi jos dalyviai buvo supažindinti su įvairiais techniniais ir praktiniais pačių kongregacijų eigos aspektais. Paskui visi kongregacijoje dalyvavę kardinolai prisiekė laikyti paslaptį. Iš pradžių visi kartu ištarė priesaikos tekstą, o po to prisiekė kiekvienas atskirai prieidami prie kardinolo dekano stalo ir padėdami ranką ant Evangelijų knygos.

Pirmosios generalinės kongregacijos metu buvo išrinkti trys kardinolai asistentai, kartu su kardinolu kamerlengu sudarantys vadinamąją partikuliarinę kongregaciją. Trims dienoms kardinolais asistentais išrinkti kard. Giovanni Battista Re, kard. Crescenzio Sepe ir kard. Franc Rodé. Pirmosios generalinės kongregacijos metu taip pat nuspręsta, kad vadovauti vienam iš dviejų numatytų mąstymų valandėlių bus pakviestas Popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap. Tokios dvi susikaupimo valandėlės generalinių kongregacijų metu numatytos visą sosto vakavimo laikotarpį reglamentuojančioje apaštališkojoje konstitucijoje „Universi dominici gregis“. Pirmadienio spaudos konferencijoje buvo priminta, kad t. Cantalamessa buvo pakviestas vadovauti vienai tokių valandėlių prieš 2005 m. konklavą. Kas vadovaus antrajam į generalines kongregacijas susirenkančių kardinolų maldos ir meditacijos momentui, dar nepaskelbta. Pirmadienio vakarą buvo sušaukta antroji generalinė kongregacija.

Apie ką konkrečiai kardinolai šiose kongregacijose kalba – paslaptis. Susitikimai vyksta už uždarų durų ir, kaip sakyta, jų dalyviai prisiekę laikyti paslaptį. Kaip nurodyta apaštališkoje konstitucijoje „Universi dominici gregis“, šių susitikimų tikslas - pasiruošti naujo popiežiaus rinkimams, prieš žengiant į konklavą būsimų naujo popiežiaus rinkėjų rate išsamiai aptarti dabartinį Bažnyčios gyvenimą ir iššūkius metamus naujam popiežiui, kurį turės išrinkti jau netrukus prasidėsianti konklava. Vienas pirmųjų dalykų, kurių laukiama iš kardinolų generalinių kongregacija, yra konklavos pradžios datos nustatymas.


Kategorijos:

0 komentarai