Pranciškus iškilmingai pradėjo Petro tarnystę (video)

Iki 200 tūkstančių žmonių dalyvavo popiežiaus Pranciškaus inauguracijos Mišiose. Jie užpildė Šv. Petro aikštę, greta esančią Pijaus XII aikštę ir dalinai į Vatikaną vedančią gatvę Via della Conciliazione. Šventasis Tėvas Pranciškus atvykusiems padovanojo staigmeną: jis atvažiavo į Šv. Petro aikštę stovėdamas atvirame papamobilyje ir plačiu ratu visą ją apkeliavo, laimino tikinčiuosius ne tik iš automobilio, - paprašęs sustabdyti iš jo išlipo ir palaimino ligonį, dėmesio skyrė tėvų laikomiems vaikams.

Iškilmės dalyviai galėjo iš arti matyti pravažiuojantį popiežių, taip pat stebėti jį ir visus pontifikato inauguracijos įvykius per didelius ekranus: Popiežiaus maldą prie Apaštalo Petro kapo, Mišių pradžios procesiją, Mišias aikštėje ir iškilmėje dalyvavusių valstybių delegacijų narių pasveikinimą šv. Petro bazilikoje. Pranciškų pasveikino taip pat Lietuvos valstybės vadovė, prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pagrindinis Petro tarnystės pradžios apeigų įvykis buvo palijaus uždėjimas ant popiežiaus Pranciškaus pečių ir Žvejo žiedo įteikimas. Palijus, t.y. ant pečių nešiojama balta vilnos juosta, yra liturginis Gerojo ganytojo simbolis, kurį dėvi katalikiškų metropolijų ganytojai. Romos vyskupo palijus išsiskiria Jėzaus kančią simbolizuojančiais raudonais kryželiais. Visi palijai, taip pat Pranciškaus, prisegami trimis smeigtukais, kurie simbolizuoja tris Kristaus kančios vinis. Simboliška, kad popiežiaus Pranciškaus herbo skyde, be kitų simbolių, irgi yra trys Kristaus kančios vinys, priklausantys jėzuitų ordino herbui. Palijų, priklausiusi Benediktui XVI, ant Pranciškaus pečių uždėjo kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran. Kardinolas protopresbiteris Godfried Danneels sukalbėjo maldą Bažnyčios vardu melsdamas Dievą laiminti popiežių Pranciškų ir jį stiprinti Šv. Dvasios malone. Kardinolas dekanas Angelo Sodano popiežiui Pranciškui ant piršto užmovė Žvejo žiedą.

Popiežiaus tarnystę pradėjusiam Pranciškui ištikimybę visų kardinolų vardu prisiekė šeši Kardinolų kolegijos atstovai, po du iš trijų Kardinolų kolegijos luomų.

Pasibaigus Romos vyskupo Petro tarnystės pradžios apeigoms prasidėjo popiežiaus Pranciškaus vadovautos Šv. Mišios. Su Pranciškumi mišias koncelebravo visi Rytų katalikų patriarchai ir didieji arkivyskupai, kurie lydėjo popiežių ir dalyvavo jo maldoje prie Apaštalo Petro kapo, visi Romoje esantys kardinolai, įskaitant Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audrį Juozą Bačkį, Kardinolų kolegijos sekretorius, kuris dar neseniai buvo Apaštališkasis nuncijus Brazilijoje arkivyskupas Lorenzo Baldisseri ir du kunigai ordinų vyresnieji, Pranciškonų Generalinis ministras ispanas b. José Rodríguez Carballo ir Jėzuitų Generalinis prepozitas, irgi ispanas, t. Adolfo Nicolás. Pirmasis yra Vienuolijų vyresniųjų Sąjungos pirmininkas, pastarasis – Sąjungos vicepirmininkas.

Pranciškaus inauguracijos Mišių vaizdo įrašas:
Kategorijos:

0 komentarai