Popiežius Pranciškus diplomatams: statykime dialogo tiltus


Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su prie Šventojo Sosto akredituotu diplomatinius korpusu. Sveikindamas misijų vadovus ir darbuotojus, Popiežius sakė, kad toks gausus jų dalyvavimas šiame susitikime yra ženklas, kad Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai palaikomi su diplomatų atstovaujamos valstybėmis yra vaisingi ir kad tai yra gėris visai žmonijai. Būtent šitai labiausiai rūpi Šventajam Sostui: kiekvieno žmogaus šioje žemėje gerovė. Popiežius taip pat išreiškė viltį, jog bus užmegzti diplomatiniai santykiai ir su tomis keletu valstybių, su kuriomis jie dar nepalaikomi. Kai kurių tu šalių atstovai dalyvavo pontifikato pradžios Mišiose, kitos atsiuntė sveikinimus.

Kaip žinote, - sakė Popiežius diplomatams, - dėl įvairių priežasčių pasirinkau vardą galvodamas apie Pranciškų Asyžietį, gerai pažįstamą toli už Italijos ir Europos ribų, žinomą taip pat ir tiems, kurie neišpažįsta katalikų tikėjimo. Vienas svarbiausių priežasčių – tai Pranciškaus meilė vargšams. Kiek daug vargstančių žmonių yra ir šiandieniame pasaulyje! Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu Bažnyčia visais laikais stengėsi visame pasaulyje globoti skurdą kenčiančius žmones ir jais rūpintis. Manau, kad jūsų šalyse netrūksta krikščionių, padedančių ligoniams, našlaičiams, benamiams, marginalizuojamiems žmonėms, kad šitaip darbuodamiesi jie prisideda prie žmoniškesnės ir teisingesnės visuomenės kūrimo.

Bet yra ir kitoks skurdas! Dvasinis mūsų dienų skurdas, liečiantis ir tas šalis, kurios laikomos turtingomis. Mano pirmtakas, brangus ir garbingas Benediktas XVI tai vadina „reliatyvizmo diktatūra“, kurioje kiekvienas žmogus yra pats sau matas. Tai rimtas pavojus žmonių sambūviui. Antrasis vardo pasirinkimo motyvas buvo tas, kad Pranciškus ragina kurti taiką. Tačiau taika neįmanoma be tiesos! Negali būti taikos jei kiekvienas žmogus mano esąs pats sau matas, jei kiekvienas reikalauja tik savo teisių, nežiūrėdamas kitų žmonių gerovės, nepaisydamas nieko, netgi visiems šioje žemėje gyvenantiems žmonėms bendros prigimties.

Vienas Romos vyskupo titulų yra „Pontifex“ – tai yra tasai, kuris stato tiltus tarp žmogaus ir Dievo, o taip pat tarp pačių žmonių. Trokštu, - sakė Popiežius ambasadoriams, - kad mūsų dialogas padėtų tiesti tiltus tarp žmonių, kad kiekvienas žmogus kitam žmogui būtų ne priešas ar varžovas, bet brolis, kurį reikia priimti ir apkabinti.

Šiame darbe fundamentaliai svarbus religijos vaidmuo. Neįmanoma tiesti tiltų tarp žmonių, užmirštant Dievą. Taip pat neįmanomas nuoširdus santykis su Dievu, nekreipiant dėmesio į kitus žmones. Dėl to būtina plėtoti dialogą su religijomis, pirmiausia su Islamu, - salė Popiežius ir pridūrė, kad jis labai dėkingas daugeliui Islamo valstybių vadovų ir religinių lyderių, kurie dalyvavo jo tarnystės pradžios Mišiose.

Kovoti su materialiniu ir dvasiniu skurdu, kurti taiką ir statyti tiltus – tai pagrindinės kelionės gairės, kelionės, į kurią trokštu pakviesti visas šalis, kurioms jūs atstovaujate, - sakė popiežius Pranciškus diplomatams. 


Kategorijos:

0 komentarai