Popiežiaus Pranciškaus herbas

Kaip pranešė Vatikano informacijos centras, popiežius Pranciškus nutarė popiežiškojo herbo pagrindu paimti savo vyskupiškojo herbo ženklus. Herbą juosia popiežystės ženklai, kokius naudojo popiežius Benediktas XVI – trijų juostų mitra su šv. Petro raktais. Centrinėje dalyje – mėlynas skydas, kurio viršuje vienuoliškojo ordino, su kuriuo popiežius yra susijęs, t.y. jėzuitų ženklas, reiškiantis Jėzų Kristų. Apačioje žvaigždė, simbolizuojanti Švč. Mergelę Mariją, ir šv. Juozapą simbolizuojanti vynuogės kekė. Taip pat išlaikytas ir herbo moto Miserenado atque eligendo, kuris pagrįstas ankstyvųjų viduramžių vienuolio Bedos Garbingojo (~672/673–735) pamokslo, kuriame šis komentuoja Evangelijos pasakojimą apie šv. Mato pašaukimą, viena mintimi: "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (Pamatė Jėzus muitininką; o kadangi pasigailėdamas ir išrinkdamas pamatė jį, tarė jam: Sek mane).

Parengė dr. Jonas Vilimas

Kategorijos:

0 komentarai