Pirmoji kardinolų Generalinė Kongregacija įvyks kovo 4 rytą


Penktadienį, kovo 1-ąją, Pirmąją Sosto Vakansijos dieną, kardinolas Angelo Sodano, Kardinolų kolegijos dekanas, sušaukė visus Bažnyčios kardinolus į pirmąją Generalinę Kongregaciją taip, kaip nustatyta Apaštališkojoje Konstitucijoje „Universi Dominici gregis“. Pirmoji Generalinė Kongregacija prasidės pirmadienį, kovo 4 d., 9.30 val. Pauliaus VI salės Vyskupų Sinodo auloje. Sušaukta taip pat antroji Generalinė Kongregacija, kuri įvyks pirmadienio popietę, 17 val. toje pačioje vietoje. 

Generalinėse Kongregacijose dalyvauja visi Romoje esantys kardinolai, tiek tie, kurie yra būsimi Konklavos dalyviai, dažnai vadinami Popiežiaus elektoriais, tiek tie, kurie dėl amžiaus jau prarado teisę būti naujojo popiežiaus elektoriais. Kovo 1 d. Kardinolų kolegiją sudarė 207 kardinolai, tiek vyresni nei 80 metų, tiek elektoriai. Elektorių yra 117.

Pagal Apaštališkąją Konstituciją „Universi Dominici gregis“, vienas iš pirmųjų kardinolų uždavinių yra susipažinti su konstitucijos turiniu, išsiaiškinti neaiškumus ir prisiekti jos ištikimai laikytis Sosto Vakansijos laikotarpyje, taip pat laikytis paslapties apie viską, kas liečia sekančio popiežiaus rinkimus. Prisiekti turės visi į Romą atvykę kardinolai. Vėliau į Romą atvyksiantys kardinolai tai padarys sekančiose Generalinėse Kongregacijose. 

Generalinėms Kongregacijoms vadovauja Angelo Sodano, Kardinolų kolegijos dekanas. Kardinolai nutarimus priima kongregacijose dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Kongregacijose visi kardinolai turi lygią teisę kalbėti. Tikėtina, kad prisiekę vertėjai vers Generalinių Kongregacijų dalyvių pasisakymus į pagrindines kalbas panašiai kaip tai daroma per Vyskupų sinodo asamblėjos posėdžius.

Patys kardinolai jau pirmosiose kongregacijose nusprendžia kaip dažnai rinktis į Generalines Kongregacijas ir kada jas sušaukti. 

Kol kas nėra oficialios statistikos apie Pirmąją Sosto Vakansijos dieną, kovo 1 d., Romoje esančių kardinolų skaičių. Ketvirtadienį, Popiežiaus Benedikto XVI atsisveikinimo audiencijoje dalyvavo kiek daugiau nei 140 kardinolų. Tik nuo pirmadienio bus galima sužinoti, kiek kardinolų elektorių yra atvykę į Romą ir kiek neatvykusiųjų dar teks palaukti. Pagal Apaštališkąją konstituciją „Universi Dominici gregis“ ir Popiežiaus Benedikto XVI įvestas paskutiniąsias jos pataisas, kardinolai privalo palaukti nuo 15 iki daugiausiai 20 dienų prieš pradedant Konklavą. Į Konklavą turėtų susirinkti 117 kardinolų elektorių, tačiau jau keli neformaliai pareiškė, jog negalės atvykti.

Spėliojimai dėl Konklavos pradžios datos – ar ji bus paankstina ar pavėlinta – visai be pagrindo neduoda ramybės ypač didžiosios žiniasklaidos atstovams ir jau kurį laiką yra viena iš dažniausiai minimų temų Šventojo Sosto spaudos salėje kasdien rengiamose spaudos konferencijose. Klausimas ne kartą buvo iškeltas taip pat penktadienį. Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, kurio pastabos ir atsakymai itališkai yra verčiami į anglų, ispanų ir prancūzų kalbas, į konkretų klausimą, ar jau pirmadienį bus galima sužinoti, kada prasidės Konklava tvirtino, kad šis klausimas greičiausiai nebus keliamas pirmosiose dviejose kongregacijose pirmadienį. 

Kardinolai visų prima turės spręsti kitus einamuosius klausimus, kaip pav. dėl Siksto koplyčios, kurioje įvyks balsavimas, ir Šv. Mortos namų, kuriame gyvens Konklavos dalyviai, paruošimo. Tačiau pranešus Konklavos pradžios datą paaiškės ir kada Švento Petro bazilikoje įvyks iškilmingosios Šv. Mišios už naujojo popiežiaus išrinkimą "Pro Eligendo Romano Pontifice".

Spaudos konferencijoje penktadienį buvo paminėtos dar kelios naujienos liečiančios tarpuvaldžio laikotarpį nuo vieno pontifikato pabaigos iki naujojo popiežiaus išrinkimo, laikotarpį, kuris jau visur Vatikane žymimas lotyniškais žodžiais „Sede Vacante“ – t.y. (Petro įpėdinio) Sostui nesant užimtam.

Paskutiniąją pontifikato dieną Vatikano pašto ženklai buvo žymimi specialiu antspaudu Popiežiaus Benedikto XVI pasitraukimo iš Petro įpėdinio tarnystės proga su įrašu lotyniškai: „BENEDICTUS PP. XVI RENUNTIAT MINISTERIO PETRINO“ ir 2013 metų vasario 28-ios data.

Pirmąją Sosto Vakansijos dieną Vatikane buvo išleista nauja pašto ženklų serija „Sede Vacante“, kurią sudaro keturi ženklai 0,70, 0,85, 2,00 ir 2,50 eurų vertės. Bus taip pat sosto vakansijai skirta nauja monetų emisija, kurios galima laukti galbūt gegužės arba birželio mėnesį.

Vatikane prasidėjusi Petro Įpėdinio sosto vakansija taip pat atsispindi oficialiajame Šventojo Sosto portale Vatican.va Taip pat Vatikano Radijo pagrindinis puslapis paženklintas „Sede Vacante“ ikona.


Kategorijos:

0 komentarai