Pirmasis popiežiaus Pranciškaus vizitas – į pagrindinę Romos Marijos šventovę


Kaip praneša naujienų agentūra Reuters, tepraėjus vos 12 valandų po savo išrinkimo, naujasis popiežius Pranciškus ketvirtadienį anksti tyliai paliko Vatikaną ir atvyko melstis į pagrindinę Romos marijinę šventovę – Didžiąją Šv. Marijos baziliką, itališkai vadinamą Santa Maria Maggiore.

Čia jis atėjo pasimelsti ir prašyti Dievo Gimdytojos pagalbos prie vienos seniausių Švč. M. Marijos ikonų, kuri vadinama Salus Populi Romani, “Romos tautos išgelbėjimas”, kurią pasak padavimo esą nutapęs pats evangelistas Lukas.

Kaip sakė kartu su popiežiumi meldęsis kunigas Ludovico Melo, „jis kalbėjo su mumis širdingai kaip tėvas‟. Taip pat jis informavo, kad apie popiežiaus vizitą jiems buvo pranešta tik maždaug likus 10 minučių iki jo. Kaip vėliau informavo Vatikano informacijos centras, popiežius Pranciškus dar aplankė šios bazilikos Siksto koplyčią, kur meldėsi prie to altoriaus, prie kurio pirmąsias Šv. Mišias aukojo šv. Ignacas Lojola, taip pat sustojo pasimelsti prie kito didžio XVI a. šventojo – popiežiaus šv. Pijaus V sarkofago.

Taigi, popiežius įvykdė pirmąjį savo pažadą, duotą pirmosios savo kalbos ir palaiminimo urbi et orbi po išrinkimo pabaigoje.

Parengė Jonas Vilimas

arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai