Kryžiaus kelias. Tryliktoji stotis. Viešpats Jėzus Kristus nuimamas nuo Kryžiaus.


V. Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.  
R. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį.

Viešpaties bendrystės su žmonija valanda. Kryžiaus kelio metu Viešpats patyrė visą santykių su žmonėmis paletę. Ir štai, kada žmonės išsisklaidė ir įpuolė į savo rūpesčius, baimes ar džiaugsmus, dalyvauti Kryžiaus Aukoje liko tik ištikimieji Meilėje. Tačiau tik visavertiškai tikinti bei mylinti, nes visavertiškai susibūnanti su savo Sūnumi, Nekaltai Pradėtoji Motina tikrai  visavertiškai dalyvauja Sūnaus Aukoje.

Ji glėbia nuo Kryžiaus nuimtą mirusio savo Sūnaus kūną.  

Mums neįsivaizduojamu mastu Marija patiria Dievo Sūnaus suniekinamą – Jo mirštančią Meilę. Širdies sielvartu Marija dalyvauja žmonijos išganyme, nes giliai savai išgyvena Jos Sūnaus prisiimtos Mirties niekybę. Nekaltai Pradėtosios Širdį pervėrė septyni dieviškos gelmės skausmai!

Štai tokia visavertiškos bendrystės su Sūnumi kaina! Jos prigimtinis nekaltumas per skausmą tapo Jo Aukoje perkuriamos žmogystės dirva ir kartu dovanojamos dievystės indu. Marija tapo ir amžinai išlieka Kristaus Kūno narių gimdytoja; o tuo pačiu ir dalyvavimo Eucharistijos Aukoje tobulu pavyzdžiu.
      
Tėve mūsų.
Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Pasigailėk mūsų.

Parengė Mindaugas Kubilius         
Kategorijos:

0 komentarai