Kryžiaus Kelias. Septintoji stotis. Viešpats Jėzus Kristus antrą kartą krentą po Kryžiumi

V.  Garbinkime Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.   
R. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. 

 Antrą kartą mūsų Viešpats pabučiuoja Jo Kraujui ir prakaitui svetingą žemę. Vis labiau niekinamas, jis krenta į niekybę simbolizuojančias dulkes, kad savo Dieviškumu jas perkeistų. Lyg varpas, kuris savo garsu skrodžia, orą ir sielas, Viešpaties Meilė skrodžia mirtingos neapykantos nualintą būtį.  

Tėve mūsų. 
Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Pasigailėk mūsų.

Parengė Mindaugas Kubilius         

Kategorijos:

0 komentarai