Kryžiaus kelias. Penktoji stotis. Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui Kristui nešti kryžių


V. Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.   
R. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. 

Simonas irgi yra žmonijos atstovas. Tik jį prie Kryžiaus atveda ne iš jo sielos gelmių kylantis tvirtas žinojimas ir apsisprendimas juo sekti, bet pati Dievo malonė, kuri ištraukia jį iš nežinojimo ir minios. Simonas tampa išrinktuoju Dievo Aukos dalyviu. Dėka Dievo Motinos apsisprendimo (fiat) žmonijai, kurią simbolizuoja Simonas, yra dovanojama dalyvavimo Aukoje malonė. Žmonijai leidžiama susibūti su įsikūnijusia Meile – Mirštančia ir Prisikeliančia Amžinajam gyvenimui. 

Pasimetęs Simonas yra krikščionio veidrodis. Krikščionis yra atrandamas ir išskiriamas iš savo gerove užsiėmusios minios, kad taptų Aukos dalininku ir kartu Amžinojo gyvenimo liudininku. Jį pagavo baudėjų neapykanta todėl, kad jį išsirinko Dievas kaip sielų išganymo įrankį. Kaip anuomet, taip ir dabar Dievas Tėvas išklauso Marijos prašymus, kad kartu su Jos Sūnumi Kryžių neštų nuo amžių Dievo Tėvo išrinktieji. 

Atpažink, krikščioni, savo neprilygstamą kilnumą.   

Tėve mūsų. 
Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Pasigailėk mūsų.

Parengė Mindaugas Kubilius         

Kategorijos:

1 komentarai

  1. Valdas3/27/2013

    Labai patiko šis straipsnelis, trumpas bet kalbantis apie esmę. Kaip Petras taip ir mes visi, kas esame krikščionys gavome Dievo malonę, jais būti. Už tai ir ačiū Dievui.

    AtsakytiPanaikinti