Kryžiaus kelias. Ketvirtoji stotis. Mergelė Marija sutinka Viešpatį Jėzų Kristų


V. Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.   
R. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. 

Neišdildomu ryšiu Dievo Motina yra kartu su Dievo Sūnumi. Per šią Motiną žmonija sugrįžo į santykį su savo Dievu. Prieš trisdešimt kelis metus Angelui Gabrieliui ištartas „sutinku“ (fiat) išlieka iki Kryžiaus mirties. Šiuo sutikimu Marija jau neša savyje Nekaltai pradėtą žmonijos rūbą. Tačiau šiai sėklai, kad prisikeltų, dar reikia apmirti.

 Nekaltas Prasidėjimas yra per Kraują ir Vandenį Dvasia pripildomas indas. 

Būtent iš šio Nekaltumo indo Dievo vaikai maitinami Tėvo ir Sūnaus Dvasia ir būtent taip Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija išskirtiniu būdu dalyvauja Kristaus atpirkimo darbe.    

Šventojoje Dvasioje glauskimės prie Mergelės Marijos ir keliaukime su Jos Sūnumi į žiauriąją Golgotą ir tuo pačiu į Amžinąją palaimą Švč. Trejybės padangtėje.   

Tėve mūsų. 
Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Pasigailėk mūsų.

Parengė Mindaugas Kubilius         

Kategorijos:

0 komentarai