Kryžiaus kelias. Keturioliktoji stotis. Viešpats Jėzus Kristus palaidojamas.


V. Garbinkime Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.  
R. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį.

Paskutinė Viešpaties bendrystės su žmogumi akimirka. Tamsus kapas ir kūno dūlėjimas. Kapas yra liūdna žmogaus gyvasties užbaiga ir kartu akistata su tiesa apie žmoniją.  Visas žmogaus gyvenimas tėra liūdnas ir tamsus kapas. Nusidėdamas nepaklusnumu rojuje, žmogus pasirinko kapo šaltį. O tai, ką vadiname „gyvenimu“, tėra savęs linksminimo nuolatinio nykimo akivaizdoje drama. Baisi nežinojimo ir naivumo drama.

Visas Kryžiaus kelias yra kartu ir tiesos apie žmogaus būties nelaimę atskleidimas. Kapas yra skambus šauktukas „skambioje“ žmonijos istorijoje. Tačiau Kristaus sekėjui kapas yra vilties ir naujos istorijos pradžia.

Susibūdamas su šia tiesa, krikščionis išgyvena anapusinę viltį. Mūsų viltis nėra žemiškoji laimė. Per Kristų mūsų Viešpatį mes žengiame anapus į Kūrėjo gyvastį. Drąsiai perženkime mirtį ir amžinai pasilikime gyvasties Viltyje.     
     
Tėve mūsų.
Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Pasigailėk mūsų.

Parengė Mindaugas Kubilius         
Kategorijos:

0 komentarai