Kryžiaus kelias. Devintoji stotis. Viešpats Jėzus Kristus trečią kartą krenta po Kryžiumi

V. Garbinkime Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.   
R. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. 

Golgotos kalno viršūnė. Čia kieta žemė, grumstai, aštrūs akmenys. Tai – šėtono puikybės sustingdytų širdžių žemė. Štai į tokią žemę ir krenta prakeiktos Meilės sėkla. Kad širdžių prakeiksmas būtų palaidotas kartu su prakeikta mirtimi. 

Viešpats mus moko, kad tik beatodairiška Meilės auka išgydo puikybės sužeistas širdis. Tik Meilės Auka yra pasaulis yra vaduojamas iš Mirties.    

Tėve mūsų. 
Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Pasigailėk mūsų.

Parengė Mindaugas Kubilius         

Kategorijos:

0 komentarai