Kryžiaus Kelias. Dešimtoji stotis. Viešpačiui Jėzus Kristui nuvelkami drabužiai.

V.  Garbinkime Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.   
R. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. 

Jėzus Kristus yra ruošiamas mirti. Jo Meilė yra apnuoginama. Pasaulis įprastai paniekina žmogų, atimdamas iš jo visą, ką jis turi. Mūsų gi Viešpats teturi savo nuogumą, kuris atidengia jo dieviškumą - atsiduodančią meilę. Štai jo žaizdos, pro kurias sunkiasi Amžinasis gyvenimas. 

Visa tai, ką žmonės turi, tėra tik jų riboto egoizmo priedanga, po kuria jie slepia būtiškąjį skurdą. Mūsų turėjimas yra niekingas manymas, kad mes „turime“. Išorinis apdaras tesukuria savęs „turėjimo“ ar „svarbos“ iliuziją. Mes net nežinome, tiksliau, bijome žinoti, kad teturime mus gyvastyje įgalinantį Kūrėją. Mes teturime Kūrėjo dovaną būti.  

Golgotos kalno viršūnėje Jis ketina dovanoti Save. 

Tėve mūsų. 
Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Pasigailėk mūsų.

Parengė Mindaugas Kubilius         

Kategorijos:

0 komentarai