Kardinolų telegrama Popiežiui emeritui


Į trečią generalinę kongregaciją susirinkę kardinolai pasiuntė telegramą Castelgandolfe laikinai apsigyvenusiam Popiežiui emeritui Benediktui XVI. Kardinolų kolegijos dekano kard. Angelo Sodano visų vardu pasirašytoje telegramoje rašoma:

„Generalinėse kongregacijose Vatikane besiruošiant būsimai konklavai dalyvaujantys Tėvai Kardinolai vieningu balsu Jums siunčia nuoširdžius sveikinimus, kartodami padėką už visą šviesią Jūsų vykdytą Petro tarnystę ir už duotą dosnų ganytojiško rūpinimosi Bažnyčios ir pasaulio gerove pavyzdį. Jų padėkoje atsispindi visos Bažnyčios dėkingumas už Jūsų nenuilstamą darbą Viešpaties vynuogyne. Kardinolų Kolegijos nariai prašo Jūsų maldos už kardinolus ir už visą Šventąją Bažnyčią“.


Popiežius emeritas Benediktas XVI didžiai įvertino kardinolų telegramą. Jis, būdamas ypatingai jautrios dvasios žmogus, didžiai įvertino kardinolų labai paprastą, tačiau spontanišką ir tikrą artumo, dalyvavimo, pagarbos ir padėkos gestą, - pareiškė trečiadienio rytą radijui „Anch’io“ t. Federico Lombardi, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius.

Telegramoje Kardinolų kolegija dėkojo jau iš pareigų pasitraukusiam Popiežiui emeritui už jo tarnystės Bažnyčiai ir pasauliui šviesų pavyzdį. Kardinolų padėkos telegramoje atsispindi visos Bažnyčios dėkingumas Benediktui XVI už jo nenuilstamą darbą Viešpaties vynuogyne.

Pasak t. Lombardi, kardinolų telegramos žinia yra labai paprasta ir trumpa, tačiau liudija apie Popiežiaus emerito dvasinę bendrystę, kuri tęsiasi Bažnyčioje, visų tikinčiųjų, bet ypač kardinolų mintyse ir jausmuose. Spaudos salės direktorius pridūrė, jog dauguma šių kardinolų, kurie rinks Benedikto XVI įpėdinį, buvo būtent jo paskirti kardinolais, jie iš jo gavo šį uždavinį, kad atliktų Bažnyčiai svarbią tarnystę. Popiežius emeritas tikrai labai nuoširdžiai priėmė kardinolų telegramą, - sakė t. Lombardi.

Kategorijos:

0 komentarai