Kardinolų maldos susitikimas Šv. Petro bazilikoje


Kardinolas Angelo Comastri, Popiežiškosios šv. Petro bazilikos arkikunigas, trečiadienį vadovavo kardinolų Generalinės Kongregacijos maldos susitikimui Šv. Petro bazilikoje. Romoje esantys kardinolai, kurie šiomis dienomis intensyviai ruošiasi būsimo popiežiaus rinkimams, kalbėjo Rožinio maldą, adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą ir giedojo Mišparus. Pamaldas užbaigė Eucharistinis palaiminimas, kurį suteikė kardinolas Angelo Comastri.

Maldos susitikime dalyvavo Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, vienas iš 117 Kardinolų kolegijos elektorių, kurie yra įpareigoti Konklavoje išrinkti naują Popiežių. Į Romą jau atvykę 113 elektorių iš 115 laukiamų būsimoje Konklavoje. Generalinės Kongregacijos ketvirtajame susirinkime trečiadienio rytą dalyvavo 153 Romos Bažnyčios kardinolai. Kardinolų Kolegiją sudaro iš viso 207 kardinolai. 

Kategorijos:

0 komentarai