Kardinolai tęsia pasirengimus naujo popiežiaus rinkimams


Antrojoje Generalinėje Kongregacijoje pirmadienio popietę prisiekė dar penki kardinolai, libanietis maronitų patriarchas Bechara Boutros Rai, Kelno ganytojas Joachim Meisner, Berlyno arkivyskupas Reiner Maria Woelki, Prahos ganytojas Dominik Duka ir Dakaro arkivyskupas Théodore-Adrien Sarr. Joje dalyvavo 147 kardinolai, įskaitant 108 kardinolus rinkėjus iš 115 laukiamų. Iš viso kalbėjo 9 kardinolai. Kardinolai pirmadienio pavakare balsų dauguma nusprendė, jog antradienį ir trečiadienį įvyks tik po vieną Generalinę kongregaciją.

Trečiojoje Generalinėje Kongregacijoje antradienio rytą prisiekė dar septyni naujai į Romą atvykę kardinolai, įskaitant du elektorius, Madrido arkivyskupą Antonio María Rouco Varela ir lenką, Zenoną Grocholewskį, Katalikiško auklėjimo kongregacijos prefektą. Trečiojoje Generalinėje Kongregacijoje iš viso dalyvavo 148 kardinolai, įskaitant 110 elektorių. Antradienio rytą kongregacijoje kalbėjo 11 kardinolų. Pagrindinės temos: Šventojo Sosto dikasterijų veikla ir santykiai su kraštų episkopatais, Bažnyčios atsinaujinimas Vatikano II Susirinkimo šviesoje, naujasis evangelizavimas. 

Iš viso Generalinėse Kongregacijose kalbėjo jau 33 kardinolai.

Antrojoje kongregacijoje kardinolai klausėsi Popiežiaus namų pamokslininko t. Raniero Cantalamessa meditacijos apie dabartines Bažnyčios problemas ir būsimus popiežiaus rinkimus. Tai buvo pirmas iš dviejų popiežiaus rinkimų taisyklėse numatytų dvasinių susikaupimų. Antrasis įvyks pirmąją konklavos dieną, kardinolams elektoriams jau įžengus į Siksto koplyčią ir po „Extra omnes“, Liturginių apeigų vadovo kvietimo, kad visi, kurie neprivalo pasilikti rinkimams išeitų iš Siksto koplyčios. Kardinolai elektoriai jau būdami už uždarų durų prisieks laikytis rinkimų taisyklių, o po to klausysis antrosios meditacijos, kurią skaitys tam paskirtas dvasininkas. Tik pastarajam ir Liturginių apeigų vadovui išėjus iš Siksto koplyčios joje likę kardinolai galės pradėti Popiežiaus rinkimų procedūras.

Šv. Sosto spaudos salės direktorius Federico Lombardi antradienį susirinkime su spaudos atstovais pažymėjo, jog klausimas, kada prasidės konklava tebėra atviras, nes kardinolai, antradienis susipažinę su konklavos sušaukimo taisyklėmis, kol kas šia tema nieko nenusprendė. 

Trečiadienio popietę visi kardinolai rinksis melstis į Šv. Petro baziliką už jiems skirtą uždavinį išrinkit naują Popiežių. Pamaldų forma dar tikslinama, tačiau vakarinėms pamaldoms, galbūt Mišparams, vadovaus Kardinolų Kolegijos dekanas Angelo Sodano. Šios pamaldos drauge bus kvietimas visai Dievo tautai, visai katalikų bendruomenei, dvasiškai jungtis su kardinolais į bendrą maldą už konklavą. 

Iš 207 kardinolų Konklavoje gali dalyvauti 117 aštuoniasdešimties metų dar nesulaukusių kardinolų, tačiau du iš jų jau yra pranešę, jog nedalyvaus.

Šaltinis: Vatikano radijas

Kategorijos:

0 komentarai