Kardinolai nori Konklavai pasirengti neskubinant


Trečiadienio rytą Sinodo salėje, Vatikane įvyko ketvirtoji Kardinolų kolegijos Generalinė kongregacija. Apie jos dalyvius ir eigą, kardinolų pasisakymus ir jų temas informavo Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi po Generalinės kongregacijos surengtoje spaudos konferencijoje.

Generalinėje kongregacijoje dalyvavo iš viso 153 kardinolai, įskaitant 113 elektorių. Trečiadienį prisiekė dar 4 į Romą atkeliavę kardinolai, du vokiečiai, Mainco vyskupas Karl Lehmann ir Miuncheno arkivyskupas emeritas Friedrich Wetter, Aleksandrijos koptų katalikų patriarchas emeritas Antonios Naguib bei Honkongo vyskupas John Tong Hon. Iš pastarųjų tik Miuncheno emeritas yra neelektorius. Iš laukiamų 115 Konklavos tėvų trūksta tik dviejų, kurie dar trečiadienį yra laukiami Romoje. Tai Varšuvos ganytojas Kazimierz Nycz ir Vietnamo sostinės Hošimino arkivyskupas Jean-Baptiste Pham Minh Man. 

Kongregacijai pirmininkavęs Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano pasveikino tris kardinolus, šiomis dienomis švenčiančius amžiaus sukaktis: Walter Kasper antradienį atšventė aštuoniasdešimtmetį, Francesco Coccopalmerio trečiadienį sukako 75, Julio Terrazas Sandoval ketvirtadienį sukanka 77 metai.

Ketvirtojoje kongregacijoje kalbėjo 18 kardinolų. Ligi šiol visose kongregacijose jau pasisakė iš viso 51 kardinolas. Pagrindinės temos trečiadienį buvo: Bažnyčia nūdienos pasaulyje ir naujojo evangelizavimo uždaviniai, Šventasis Sostas ir santykiai su vyskupų konferencijomis, lūkesčiai dėl sekančio popiežiaus, Petro įpėdinio profilis. 

Kardinolai nutarė ketvirtadienį surengti dvi kongregacijas, rytinę ir popietinę. Jei jose dalyvaus jau visi elektoriai, gali būti, kad jau jų metu kardinolai spręs kada pradėti Konklavą, tačiau nors pradžios data kol kas nėra nustatyta ir jei nebus paakstinta, ji gali prasidėti jau penkioliktąją, tačiau nevėliau kaip dvidešimtąją Sosto Vakansijos dieną.

Kardinolų kolegija neskuba skelbti konklavos pradžios datos todėl, kad labai sąmoningai jaučia poreikį pasirengti neskubinant, - pasakė trečiadienį Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi.


Kategorijos:

0 komentarai