Antradienį prasideda konklava


Pirmadienio rytą įvyko dešimtoji ir jau paskutinė Kardinolų kolegijos generalinė kongregacija besiruošiant naujo popiežiaus rinkimams. Kaip informavo Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, jos metu išklausta dar 28 kardinolų pasisakymų. Vienas jų lietė ir Vatikano banku vadinamą Institutą religinei veiklai finansuoti. Šia tema kalbėjo Instituto priežiūros kardinolų tarybos vadovas kard. Tarcisio Bertone.

Pirmadienį vykusios spaudos konferencijos metu t. Lombardi dar kartą pristatė pagrindinius konklavos vyksmo etapus: antradienį iš ryto aukojamas Mišias už būsimą popiežių, įžengimo į konklavą ir balsavimo jos viduje tvarką bei paskelbimą apie popiežiaus išrinkimą.

Pirmadienio pavakare jau įvyko pirmas su konklavos pradžia susijęs aktas: davė priesaiką devynios dešimtys pareigūnų bei darbuotojų, kurie kasdien dirba konklavos metu izoliuotoje Vatikano dalyje. 

Kategorijos:

0 komentarai