Vincentas Lizdenis. Šalis, kuri pakilo dvasia


Vasario 16-ąją dieną dažnai prisimenu ateitininko įžodį. „Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadu sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas. Kristau, padėk man ištesėti“. Pasijunti tikrai mažas prieš šiuos žodžius, kai susimąstai, kam pasiryžai. Vis dėlto šiandien, mieli ateitininkų tinklaraščio skaitytojai, – puiki diena būti drąsiems ir atverti savo širdis ir protus tėvynės meilei.

Du ateitininkai – prof. Pranas Dovydaitis ir diplomatas Kazys Bizauskas yra Vasario 16-osios akto signatarai. Abu jie buvo visiškai ir iki galo atsakingi už savo parašus. Kazys Bizauskas iš Kauno vežamas į Rusiją sušaudytas 1941 m. birželio 26 d. ir Pranas Dovydaitis sušaudytas Sverdlovsko kalėjime, Rusijoje, 1942 m. lapkričio 4 d. Abu už tai, kad mylėjo Dievą ir Tėvynę.

Akivaizdu, ant kokių pamatų stovi toji Vasario 16-osios Lietuva. Jos patriarchai nepabūgo, neišdavė, o paguldė galvas. Dažnai į tai pažiūrime tik kaip į dar vieną istoriją iš praeities. Ypatingai nesusimąstai, atrodo, buvo karas, ir daug kas žuvo. Vis dėlto šiandien yra ta diena, kada yra puiki proga apie tai susimąstyti. Nereikia nusiminti. Kaip tik toliau pakilti dvasia, tarsi išgirdus galvas paguldžiusiųjų kvietimus pratęsti.

Per 50 metų buvo daug padaryta, kad šie balsai užtiltų. Ir, kad ir kaip kas nors bandytų paneigti, mes, net ir laisvės vaikai, dar esam pasimetę tarp sovietinius universitetus baigusių istorikų pasakojimų.

Kuris iš jų teisingai kalba? Kas gali šiandien dvidešimtmečiui papasakoti apie Vasario 16-osios Lietuvą?

Tikrai ačiū visiems tiems, kurie surinko atsiminimus, kurie sėdėjo savo kabinetuose ir rašė knygas, kūrė filmus, kalbino dar gyvus, laisvės sulaukusius ir idealus išsaugojusius Vasario 16-osios lietuvius. Čia yra labai daug žmonių, kuriems dėkoju. Šiuos žmones dažnai atpažinsite iš šviesaus veido, kuklaus, bet puošnaus drabužio sekmadieniais ir švenčių dienomis bei didžiulio susidomėjimo šiomis temomis. Kai paklausite ko nors, matysite, kaip jų akys užsižiebia, ir net jei metų jau daug, jie pasakoja tarsi jauni studentai, ką tik išėję iš įdomiausios savo gyvenime paskaitos.

Tiesa, galbūt dar galite sutikti kokį nors JAV prezidento Ronaldo Reigano bičiulį lietuvį, dar gyvą ir šviesaus proto bei paklausti jo apie tai, kokia buvo ir yra Vasario 16-osios Lietuva. Dar paklauskite, kam reikalinga auka žmogaus gyvenime – atsakys. O gal ir Jūs turite dar gyvą 93-ejų metų močiutę, kuri studijavo tarpukariu Vytauto Didžiojo Universitete, ten klausėsi ir Prano Dovydaičio, ir Antano Maceinos, vysk. Mečislovo Reinio ir kitų dėstytojų paskaitų?

Stovėdamas šiandien Dievo akivaizdoje su dėkingai plakančia širdimi žvelgiu į Lietuvą ir prisipažįstu, kad myliu savo šalį. Vadovaujantis Didžiuoju meilės įsakymu, ši meilė tėvynei man leidžia mylėti brolius ir seseris, kurie turi savo šalis visame pasaulyje, kurie svečioje šalyje dirba savo darbus, o ypač tuos, kurie neturi savo šalies.

O galiausiai šiandien labai noriu atiduoti pagarbą Lietuvos Respublikos pulkininko Našlei, kuriai tenka nešti didelę ir skausmingą auką savo širdyje jau laisvoje Lietuvoje.

Su Vasario 16-ąją!

www.neliberaliai.lt

Kategorijos:

0 komentarai