Sveikinimas ir paraginimas Lietuvos valstybės atkūrimo proga


Mieli tautiečiai, taip pat Broliai ir Seserys viename tikėjime,

Šiandien minime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Prieš 95 metus vasario 16 dieną mūsų tautos atstovai išreiškė valią būti savimi ir būti laisviems, būti Lietuvos valstybe. Tokiu būdu atkūrėme mums savastingą bendrąjį gėrį, kurį istoriškai ir aktualiai vadiname  – Lietuva. 

Anuomet Romos katalikų tikėjimą išpažįstantį didžioji Lietuvos dalis drąsiai ėmėsi telkti lietuvių žemiškąjį bendrabūvį. Tikėjimo drąsa tapo Lietuvos piliečių ryžto statyti savo valstybę įkvėpimu.      

Sovietmečiu katalikų drąsą tapo ir valstybės atkūrimo viltimi. Šimtai mums nežinomų kankinių drąsiai liudijo Dievą ir kartu siekė Jo išpažinimo laisvės laisvoje Tėvynėje.    

Ar mes, katalikai ir Lietuvos piliečiai, šiandien esame valstybės kūrimo įkvėpimo šaltiniu? Ne. Mums trūksta ir apaštalinio tikėjimo pažinimo, ir tikėjimo drąsos. Popiežius Benediktas XVI mus kviečia įsitvirtinti tikėjime. Tai – būtinas katalikų Lietuvoje iššūkis. Ne tik dėl sielų išganymo, bet ir dėl laikinosios Tėvynės – mūsų Lietuvos – gerovės. Juk Lietuva pirmiausiai yra sielos, kurias sukūrė ir kurias myli Dievas. Lietuva yra šių sielų bendrabūvio tradicija.  

Vasario 16 diena teprimena mūsų, Romos katalikų, atsakomybę šiame bendrabūvyje susibūnančioms sieloms.  

arche.lt 

Kategorijos:

0 komentarai