Padariau, ką galėjau; kas gali, tedaro geriau!

Archė valdybos pirmininko J. Vilimo nuolanki padėka Benediktui XVI.


Turbūt šiandien visi buvome sukrėsti tos netikėtos žinios, kurią Viešpaties Angelo (pasak pranešimų) valandą, t.y. vidurdienį Romos laiku, miestui ir pasauliui paskelbė mūsų popiežius Benediktas XVI. Kaip pats pasakė, gerai ištyręs savo sąžinę, jis priėmė sunkų sprendimą - po dviejų su puse savaitės jis nustoja eiti savo pareigas dėl to, kad jau nebepajėgia tvirtai vesti Petro laivo. Ši diena, kuomet jis paskelbė tokį sunkų jam pačiam ir mums visiems sprendimą yra ta, kuomet Bažnyčia mini ir švenčia Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Lurde, kur ji apsireiškė kaip Nekaltasis Prasidėjimas. Taigi, jis nuolankiai atsidavė į Švč. Mergelės Marijos rankas.

Gal ir labai patetiškai skamba visos šios eilutės, bet tiesą pasakius, už daug ką turime būti popiežiui Benediktui dėkingi. Pirmiausia, už tradicines Šv. Mišias ir visą tradicinę liturgiją, kurią, nepaisant įvairių šnairavimų, vėl galime laisvai švęsti ir drauge su visa Bažnyčia melstis. O antra, tiesiog už tai, kad susikūrė mūsų Schola cantorum vilnensis. Nes ji susikūrė praėjus kiek daugiau nei metams nuo Benedikto XVI pontifikato pradžios. Ir manau, kad jos susikūrimą vedė popiežiaus mens, net jeigu ir netiesiogiai. Daug ką (tarp jų ir mane) jo knygos, jo kalbos, jo katechezė vedė į gilesnį Tikėjimo pažinimą.

Popiežiaus Benedikto XVI pasirinktas laikas svarbus ir kitkuo – poryt pradedame Gavėnią. Todėl noriu paprašyti jūsų visų, visos jos metu aukotis ir melstis už popiežių ir Bažnyčią – t.y. už dabartinį popiežių bei už būsimąją konklavą, kad ten susirinkę kardinolai išties būtų atviri Šv. Dvasiai ir Jos vedimui ir išrinktų būsimą tvirtą Šv. Petro įpėdinį, kuris toliau vestų Bažnyčią jos Tradicijos atstatymo ir išvedimo iš krizės keliu, Tikėjimo keliu. Būtų gerai, jei kiekvienas iš mūsų kasdien kalbėtų Rožyno paslaptis (bent po vieną paslaptį ar geriau visą dalį) už popiežių, būsimąją konklavą ir Kristaus Bažnyčią. Manau, kad tai ne tik mūsų pareiga, bet ir derama padėkos Dievui išraiška.

Jonas VilimasKategorijos:

0 komentarai