Mindaugas Kubilius. Su tikėjimu prieš homoereziją


Šiandien daugelis svarsto Benedikto XVI atsistatydinimo priežastis. Kaip jis ir pats sakė, senatvė ir jėgų stygius neleidžia jam tinkamai eiti pareigas. Ypač, kai pareigos pareikalauja susikauti su Bažnyčios viduje įsišaknijusia siaubinga nuodėme, netikėjimu,  veidmainyste. Dar kartą įsiklausykime į atvirus Šventojo Tėvo žodžius, pasakytus pakeliui į Portugaliją: 

„Dėl tų naujų dalykų, kuriuos mes šiandien atrandame šioje [Fatimos] žinioje. Ji atskleidžia ir tą faktą, kad Popiežius ir Bažnyčia yra puolami ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Bažnyčios kančios ateina iš Bažnyčios vidaus, iš nuodėmės, kuri yra Bažnyčios viduje. Šitai mes žinojome visada. Bet šiandien mes matome, iš tiesų, siaubingas tos [nuodėmės] apraiškas  – didieji Bažnyčios persekiojimai kyla ne iš jos išorės priešų, bet iš Bažnyčios viduje esančios nuodėmės. Bažnyčia, viena vertus, turi didelį poreikį dar kartą išmokti atgailos, priimti nuskaistinimą, mokytis atleidimo, bet taip pat reikalauti teisingumo.“
    

Kas yra tos siaubingos apraiškos Bažnyčios viduje? Popiežius kalba apie jam žinomą konkrečią nuodėmės tikrovę -  apie konkrečius žmones ir apie jų niekingus darbus. Jam asmeniškai teko susidurti ir kuopti ankstesnio pontifiko tarnystės metu subujojusią pedofiliją. Pašvęsti Dievui žmonės naudojosi savo aukų patiklumu, kad patenkintų savo niekingas aistras ir suniekintų vaikus. Tai iš tiesų yra siaubas! 

Žinia, Italijos žiniasklaida jau paskelbė apie šiuo metu dar veišai neskelbiamo trijų kardinolų (Heranzz, Tomko, De Giorgi) atliktą ir Šventajam Tėvui  perduotą tyrimą apie Romos kurijoje veikiančią homeseksualų grupuotę. Tai netiesiogiai patvirtina ir nemenką šurmulį sukėlusio Jono Pauliaus II popiežiško universiteto profesoriaus tėvo Dariusz Oko straipsnyje „Su Popiežiumi prieš homohereziją“ keliamų problemų aštrumą.

Bažnyčia yra Kristaus kūnas, Kristaus, kuris savo Auka perkeičia nuodėmingąjį žmogiškumą. Pamiršdami Kristaus Auką ir dažnai tik „švęsdami“ Mišias mes užmiegame patogioje iliuzijoje apie Dievą ir, todėl, „saldžioje“ nuodėmės tikrovėje. Sugrįžkime prie tikėjimo, prie Aukos ir prie Tiesos. Ir per atgailą drįskime susikauti su nuodėme savyje ir Bažnyčioje. 

arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai