Mindaugas Kubilius. Benediktas XVI - Bažnyčios vedlys tikėjimo keliu


Katalikai visame pasaulyje įdėmiai klauso Šventojo Tėvo po paskelbimo apie atsistatydinimą išsakomus žodžius. Kokią žinią jis palieka Bažnyčiai? Praeitą sekmadienį Benediktas XVI Viešpaties Angelo metu Bažnyčiai tarė: 

„Trečiadienį, tradicinėmis pelenų apeigomis, pradėjome Gavėnią – atsivertimo ir atgailos metą, besiruošiant Velykoms. Bažnyčia – motina ir mokytoja – kviečia visus savo narius atnaujinti dvasią, ryžtingai persiorientuoti į Dievą, išsižadėjus išdidumo ir egoizmo gyventi meile. Šiais Tikėjimo metais Gavėnia yra palankus metas atrasti tikėjimą į Dievą – pagrindinį mūsų gyvenimo ir Bažnyčios gyvenimo kriterijų. Tam reikalinga kova, dvasinė kova, nes piktoji dvasia priešinasi mūsų šventumo siekimui ir nori mus išvesti iš kelio vedančio į Dievą.“

Ryžtingai persiorientuoti į Dievą, išsižadėti išdidumo ir egoizmo, atrasti tikėjimą, gyventi meile, kovoti dvasinę kovą už šventumą ir prieš piktąją dvasią. Tai – tikėjimo be kompromiso ir gyvenimo pasiaukojančia meile liudijimas. 

Šventasis Tėvas primena Bažnyčioje paskelbtų Tikėjimo metų pagrindinę žinią: „Šiais Tikėjimo metais Gavėnia yra palankus metas atrasti tikėjimą į Dievą – pagrindinį mūsų gyvenimo ir Bažnyčios gyvenimo kriterijų.“

Popiečius liudija Bažnyčiai, kad tikėjimas, o ne žemiškojo „rojaus“ godojimas yra vienintelė Bažnyčios savastis. Apžvelgdami ir įsimąstydami į Benedikto XVI pontifikato išskirtinumą, atpažįstame šio Pontifiko nuolatinę pastangą – žadinti Bažnyčioje tikėjimą Dievu. 

Ar gi nekeista girdėti apie Bažnyčios sugrąžinimą pas Dievą? Ar Sužadėtinė tikrai nutolo nuo Kristaus? Ar nebaugu abejoti Bažnyčios tikėjimu? 

Nepamirškime, kad pasaulyje tarpstanti ir prieš Blogio dvasią kariaujanti Bažnyčia yra tik šventumo siekiančių nusidėjėlių, vis dar ne dangiškosios Jeruzalės palaimintųjų bendruomenė. Kristaus Aukoje vis dar esame perkeičiami, ir tik tampame Dievo šventumo dalininkais. Kol esame drąsūs tikėjimo kariai, tol Dvasi mus veda į Dievą. Jei tikėjimas silpsta, Bažnyčia tampa tik malonaus pasibuvimo „su dievu“ iliuzijos vieta ir pelningas ir kitaip patrauklus pasaulietinės įtakos svertas.     

Ar ne su šia neganda Bažnyčioje tikėjimu ir drąsiu Tikėjimo metų liudijimu susikovė Benediktas XVI?   

Mindaugas Kubilius

Kategorijos:

0 komentarai